تاریخی

خانه تاريخي در کرمان همزمان با تداوم ت یب ها در بافت تاريخي این شهر فروریخت.

خبرگزاری میراث فرهنگی دیروز با انتشار این خبر اعلام کرد: خانه تاريخي به رغم آنکه در مالکیت سازمان میراث فرهنگی قرار داشت به دلیل فرسودگی فروریخته است.

براساس این خبر نزدیک به یک سال از ت یب بخش های عمده خانه کرمان می گذرد اما باران های موسمی با شروع فصل بهار و پاییز ستون های این خانه را ناپایدار کرد و متولیان میراث فرهنگی استان کرمان نیز تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از این بنا انجام نداده اند.

خانه کرمان متعلق به دوره قاجاریه و یکی از بناهای ارزشمند و درونگرای بافت تاريخي کرمان است. این خانه تاريخي که در خیابان شهید مطهری (احمدی)، کوچه شهید مطهری واقع شده در 27مرداد 1382با شماره 9561به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. یکی از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در رابطه با خانه تاريخي گفت: قسمت های عمده خانه تاريخي به دلیل حجم بارندگی های بهار و پاییز به دلیل گرفتگی ناودان ها دچار نم زدگی و رطوبت شدید شد که همین عامل موجب فروریختن این بنای تاريخي شده است.

به گفته این کارشناس میراث فرهنگی، متأسفانه به دلیل آنکه پشت بام خانه هایی همچون خانه از کاهگل است باید به طور مداوم مورد بازبینی قرار گیرد اما به دلیل تغییر مدیریت ها و غفلت مدیران جدید این اقدامات با وقفه مواجه شد.

به گفته این کارشناس، نبود رسیدگی و حفاظت های لازم سبب شد که صدمات جبران ناپذیری به این بنا وارد شود؛ این درحالی است که این بنای تاريخي در تملک اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان قرار دارد اما نزدیک به یک سال از ت یب آن می گذرد و هیچ اقدامی برای حفاظت و مرمت های اضطراری آن درنظر گرفته نشده است.

او البته به تغییر مدیریت های پیاپی در اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان اشاره کرد و گفت که ناآشنایی مدیران با مسائل و موضوعات میرا ث فرهنگی، ت یب ها و تعرض های میراث فرهنگی را دوچندان کرده است.خانه تاريخي می بایست تابستان امسال در فهرست مرمت های اضطراری قرار می گرفت که به دلیل سوء مدیریت این اقدام انجام نشد.


به نقل از تابناک
خانه تاريخي در کرمان همزمان با تداوم ت یب ها در بافت تاريخي این شهر فروریخت.

خبرگزاری میراث فرهنگی دیروز با انتشار این خبر اعلام کرد: خانه تاريخي به رغم آنکه در مالکیت سازمان میراث فرهنگی قرار داشت به دلیل فرسودگی فروریخته است.

براساس این خبر نزدیک به یک سال از ت یب بخش های عمده خانه کرمان می گذرد اما باران های موسمی با شروع فصل بهار و پاییز ستون های این خانه را ناپایدار کرد و متولیان میراث فرهنگی استان کرمان نیز تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از این بنا انجام نداده اند.

خانه کرمان متعلق به دوره قاجاریه و یکی از بناهای ارزشمند و درونگرای بافت تاريخي کرمان است. این خانه تاريخي که در خیابان شهید مطهری (احمدی)، کوچه شهید مطهری واقع شده در 27مرداد 1382با شماره 9561به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. یکی از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در رابطه با خانه تاريخي گفت: قسمت های عمده خانه تاريخي به دلیل حجم بارندگی های بهار و پاییز به دلیل گرفتگی ناودان ها دچار نم زدگی و رطوبت شدید شد که همین عامل موجب فروریختن این بنای تاريخي شده است.

به گفته این کارشناس میراث فرهنگی، متأسفانه به دلیل آنکه پشت بام خانه هایی همچون خانه از کاهگل است باید به طور مداوم مورد بازبینی قرار گیرد اما به دلیل تغییر مدیریت ها و غفلت مدیران جدید این اقدامات با وقفه مواجه شد.

به گفته این کارشناس، نبود رسیدگی و حفاظت های لازم سبب شد که صدمات جبران ناپذیری به این بنا وارد شود؛ این درحالی است که این بنای تاريخي در تملک اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان قرار دارد اما نزدیک به یک سال از ت یب آن می گذرد و هیچ اقدامی برای حفاظت و مرمت های اضطراری آن درنظر گرفته نشده است.

او البته به تغییر مدیریت های پیاپی در اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان اشاره کرد و گفت که ناآشنایی مدیران با مسائل و موضوعات میرا ث فرهنگی، ت یب ها و تعرض های میراث فرهنگی را دوچندان کرده است.خانه تاريخي می بایست تابستان امسال در فهرست مرمت های اضطراری قرار می گرفت که به دلیل سوء مدیریت این اقدام انجام نشد.


به نقل از تابناک
خانه تاريخي در کرمان همزمان با تداوم ت یب ها در بافت تاريخي این شهر فروریخت.

خبرگزاری میراث فرهنگی دیروز با انتشار این خبر اعلام کرد: خانه تاريخي به رغم آنکه در مالکیت سازمان میراث فرهنگی قرار داشت به دلیل فرسودگی فروریخته است.

براساس این خبر نزدیک به یک سال از ت یب بخش های عمده خانه کرمان می گذرد اما باران های موسمی با شروع فصل بهار و پاییز ستون های این خانه را ناپایدار کرد و متولیان میراث فرهنگی استان کرمان نیز تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از این بنا انجام نداده اند.

خانه کرمان متعلق به دوره قاجاریه و یکی از بناهای ارزشمند و درونگرای بافت تاريخي کرمان است. این خانه تاريخي که در خیابان شهید مطهری (احمدی)، کوچه شهید مطهری واقع شده در 27مرداد 1382با شماره 9561به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. یکی از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در رابطه با خانه تاريخي گفت: قسمت های عمده خانه تاريخي به دلیل حجم بارندگی های بهار و پاییز به دلیل گرفتگی ناودان ها دچار نم زدگی و رطوبت شدید شد که همین عامل موجب فروریختن این بنای تاريخي شده است.

به گفته این کارشناس میراث فرهنگی، متأسفانه به دلیل آنکه پشت بام خانه هایی همچون خانه از کاهگل است باید به طور مداوم مورد بازبینی قرار گیرد اما به دلیل تغییر مدیریت ها و غفلت مدیران جدید این اقدامات با وقفه مواجه شد.

به گفته این کارشناس، نبود رسیدگی و حفاظت های لازم سبب شد که صدمات جبران ناپذیری به این بنا وارد شود؛ این درحالی است که این بنای تاريخي در تملک اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان قرار دارد اما نزدیک به یک سال از ت یب آن می گذرد و هیچ اقدامی برای حفاظت و مرمت های اضطراری آن درنظر گرفته نشده است.

او البته به تغییر مدیریت های پیاپی در اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان اشاره کرد و گفت که ناآشنایی مدیران با مسائل و موضوعات میرا ث فرهنگی، ت یب ها و تعرض های میراث فرهنگی را دوچندان کرده است.خانه تاريخي می بایست تابستان امسال در فهرست مرمت های اضطراری قرار می گرفت که به دلیل سوء مدیریت این اقدام انجام نشد.


به نقل از تابناک


تحقیق معماری آثار تاريخي شهر کاشان
تحقیق-معماری-آثار-<font style=تاريخي-شهر-کاشان" / onload="resetwh(this,470);"> تحقیق با موضوع معماری آثار تاريخي شهر کاشان، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل خانه‌های تاريخي کاشان، گنجینه‌ای گرانبها از معماری اصیل ایرانی، تپه های باستانی سیلک، باغ فین، سردرب، دیوار و برج ها، شتر گلوی عباسی، شتر گلوی فایل

مدرسه علمیه حجتیه بروجرد یکی از آثار تاريخي بروجرد است که بیش از 2 قرن قدمت دارد و علمای بسیاری در این مدرسه علمیه درس خوانده به طوری که 27 نفر از شاگردان ملا اسد اله حجتی در این مدرسه به درجه اجتهاد رسیده اند.


ادامه مطلب
به دلیل اهمیت هویتی اماکن تاريخي و آثار باستانی و نقش جهانشمولی آن در اقتصاد جهانی درباره این مقوله فراوان گفته ایم.این دفینه ها و گنجینه های مادی و معنوی ملت ،میراث فرهنگی آنها محسوب می گردد.بیان کننده پیشینه تاريخي و تمدن هستند هرچند قدمت تاريخي این اشیا» خود سبب ارزشمند بودن آنان و اعتبار تاريخي ملتها می شود لیکن در مقوله میراث ملتها ارزش مادی آثارجایگاه نخست اهمیتی ندارد بلکه مهر تائیدی بر هویت و اعتبار و افتخار ملی ملتها است از این جهت برای نگهداری و مراقبت از این هویت های تاريخي ملتها هزینه های هنگفتی پرداخت می کنند. هر اثر از کوچکترین تا عظیم ترین یک ورغی از ورق تاريخي بشمار می رود ورغی که تجلی بخش شکوه و فر و غرورملتها است.سرزمین ما با دارا بودن میلیون ها ورق تاريخي کشوری تمدن ساز و بالنده بشمار می رود.سزاواراست در همه ادوار از این آثار و اشیا» باستانی به عنوان ورغی از ورق تاریخ بهره مند شود اما این ورغ و ورق همواره مورد دستبرد دشمنان ومطمع نظربیگانگان قرار گرفته است و از این منظر باید گفت هیچگاه از خطر ی و سرقت این اشیا» بی نصیب نبوده است.آثار باستانی کشور پیشینه تاريخي محسوب می گردند و از روی دارای ارزش و اهمیت فراوان هستند مردم با دیدن آنها به وحدت ارزش های انسانی نیاکان خود پی می برند . آثار باستانی میراثی همگانی وهر ورق پرورغ (روشنایی بخش)آن ،دارای ارزش تاريخي وحیاتی است مردمی با تمدنی چند هزارساله باید در حفظ و نگهداری آن تلاش بسیار نمایند.هرشئی و اثرتاريخي یک حقیقت تاريخي بوده و باید آنچنان که هست به آن احترام گذاشت.زیرا آثار و اشیا،محوطه ها و بناهای تاريخي ملت ها، سرشار از پیام های روشن روزگار گذشته و شاهد زنده سنت ها هستند که تا به امروز باقی مانده اند. با اینکه مردم جهان پیرامون بیش از پیش به وحدت ارزش های بشری آگاهی یافته و یادمان های باستانی را به عنوان میراث همگانی می دانند. هنوز ما معنای این ارزش های هنری وهمگانی حراست از این میراث را به رسمیت نشناخته ایم. http://www.jamejamonline.ir/media/images/1388/11/28/100867679201.jpg *برگ و صفحه **فروغ و روشنایی
آشنایی با چند پل تاريخي و زیبای پاریس پاریس را نمی توان بدون پل های زیبایش تصور کرد . این پل ها در کنار بنا های زیبای تاريخي به پاریس هویت جهانی بخشیده اند . بنای این پل ها بر روی رودخانه سن یعنی شریان حیاتی پاریس ، باعث جریان سریع منابع مالی در شریان های اقتصادی پاریس شده است . به علاوه ، پل های پاریس به مثابه روح در کالبد این شهر سرزنده عمل می کنند . و بسیاری از کارشناسان شهر سازی و ان معماری نیز در طول دو سده اخیر مطالعات جامعی را در باره این تقاطع های اصلی پاریس به انجام رسانده و این پل ها را الگوی طرح های خویش قرار داده اند . از آنجا که آشنایی با تعدادی از این پل های تاريخي و زیبا برای علاقمندان جالب و مفید به نظر می رسد ، به شرح برخی از آنها اشاره می شود .... به ادمه مطلب بروید......
راه و شهرسازی با تاکید بر بازگرداندن زندگی به بافتهای تاريخي کشور گفت: تسهیلات نوسازی و بازسازی چنین بافتهایی افزایش می یابد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان به نقل پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی عباس ی امروز دوشنبه 8 اردیبهشت 93 در حاشیه بازدید از بافتهای تاريخي و فرسوده استان بوشهر با بیان اینکه چنین بافتهایی از لحاظ مادی و فرهنگی دارای اهمیت هستند اظهار داشت: بافتهای تاريخي از یک سو دارای خدمات زیربنایی لازم هستند و از سوی دیگر مردم نسبت به آنها حس تعلق تاريخي دارند... (متن کامل در ادامه مطلب)


پاو وینت مطالعه و شناخت بافت های تاريخي ایران
پاو وینت-مطالعه-و-شناخت-بافت-های-<font style=تاريخي-ایران" / onload="resetwh(this,470);"> پاو وینت با موضوع مطالعه و شناخت بافت های تاريخي ایران، در قالب ppt و در 138 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، چاتال هویوک، ع ، زیگورات اور، تمدن اکد، معماری بابل قدیم کنعانی، معماری بابل میانه کاسی ها، ارگ ناتمام سارگون (آشور) در فایل

به منظور جلوگیری از ت یب ها
محوطه تاريخي تپه سرقلعه مامونیه تعیین حریم شد
با انجام گمانه زنی ها در محوطه تپه سرقلعه مامونیه واقع در استان مرکزی به نظر می رسد این تپه تاريخي یک قلعه مربوط به دوره پیش از با ساختار خشتی است. ادامه مطلب...
هرگونه تلاش ما تهدیدی برای آثار و اماکن تاريخي است. شواهد نشان می دهند به دلیل اهمیت هویتی اماکن تاريخي کشورها،سالانه میلیاردها تومان بودجه صرف حفظ ونگهداری این گونه اماکن میشودسعی می شود به هرنحوی از ت یب و نابودی مکان های کهن جلوک گیری شود درمقابل کشور ما هرگونه تلاش خود، تهدیدی بر آثار و اماکن تاريخي است.بنابرحکم وظیفه ملتها همگان در حفظ اماکن تاريخي که هم از لحاظ هویتی و هم منابع عظیم درآمد توریسم مهم است می کوشند.ودرمقابل همه تلاش ما برای از بین بردن یک خانه تاريخي و یا کاروانسرای باستانی است.درقاموس میراث فرهنگی استمرار ت یب ها یعنی تخاصم با هویت تاريخي سرزمین ها است به زبان ساده برخی آشکارا به خصومت با میراث فرهنگی ادامه می دهند میراث فرهنگی را نه میراث مانده نیاکان می پندارند و نه بیان‏گر فرهنگ و تمدن گذشته می شمارند.بر این اساس، میراث فرهنگی از نظر این گروه،از یک شئی تا مکان‏های تاريخي و مذهبی، نظیر مساجد، ح ‏ها، زیارتگاه‏ها، کلیساها، کنیسه‏ها، اشیاء و صنایع تاريخي، آثار علمی، هنری و هر چیزی که با این موضوع در ارتباط باشد. ازهیچ جایگاه و نقش مهمی در آموزه‏ انسانی و ی برخوردار نیست.وقتی اهتمام به این علم و دانش؛ بخش عظیمی از میراث فرهنگی، از متون و آثار علمی گذشتگان، تشکیل شده است باید بتواند نقش عظیمی در تعلیم و پیشرفت علمی و رشد و ارتقای فرهنگ مادی و معنوی یک جامعه داشته باشد .دربسیاری از فرهنگ وجها و ادبیات کشورها جایگاه والای مکان‏های تاريخي و دینی کهن، به عنوان مکان های قابل تقدس یاد شده است.وجلوگیری از ت یب این مکان‏ها در کتب دینی و مقدس و آموزه های دینی تاکید بسیارشده است.براین اساس حفاظت و جلوگیری از ت یب این مکان‏ها، لازم شمرده شده است.اهتمام به پندگیری و عبرت‏آموزی از پیشینیان ، بیان کننده اهمیت حفظ، نگه‏داری و استفاده مؤثر از میراث فرهنگی در جهت رشد و پیشرفت مادی و معنوی جامعه دارد که بایدجدی گرفته شود.تلاش هایی که بوسیله گروهی برخورداراز فهم تاريخي ،در مقابل جماعتی بی بهره از فهم تاريخي ،مقدس شمرده شده و در حکم جهاد نگریسته شده است.جهادی که خداوند عده ای با ضمیر روش را درمقابل گروهی که جز به ت یب و ویرانگری نمی شند قرار داد تا مانع از ت یب آثار تاريخي و مذهبی گردد.
طائب : تحلیل رئیس جمهور مبنای قرآنی و تاريخي ندارد رو مه رس : حوزه و گفت: تحلیل رئیس جمهور مبنای قرآنی و تاريخي ندارد.حجت ال مهدی طائب در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات رئیس جمهور که بیان کرده بود درس کربلا، درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق است، اظهار داشت: ما تحلیل هایی که نسبت به حوادث تاريخي انجام می دهیم، یا بر اساس نقل های تاريخي است و یا بر اساس ارزش ها و دستورات خداوند متعال که حاکم بر آن حادثه است. من نمی دانم تحلیلی که آقای رئیس جمهور در مورد حادثه عاشورا داشتند بر اساس کدام یک از این دو مسیر بوده است....
امروز شاید هنرمندانه ترین عملی که از ما سر می زند ت یب بناهای تاريخي است.ت یبی که از ابزار پیشرفته و ماشین آلات مکانیکی غول آسا استفاده می گردد تا ریشه و هویت بناها را با خاطرات تلخ و شیرین از بین ببرد.کمتر از یک دهه دیگر بنایی تاريخي در هیچیک از نقاط کشور یافت نخواهد شد.به زودی بناهای انه هم فرو خواهند ریخت و ماسوله در میان بتن های ماسه ای مدفون خواهد گردید.این بنای تاريخي حلی شیراز است. که برای ت یب آن از لودر بهره گرفته شده است.استفاده از این ابزار عمق نفرت و کینه ما را نسبت به بناهای تاريخي می رساند.خانه حلی ساز از جمله بناهای ارزشمند در شیراز بود که در محله گود عربان ، جنب بازار حاجی ، در کوچه سجادی واقع شده و این بنا با توجه به ارزشهای تاريخي و معماری در مورخ دهم دادماه 82 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود. تاريخي شیراز " src="http://www.chn.ir/images/news/smal_pic/28-6-1393/image635467268667679313.jpg" alt="" align="middle" />
امروز شاید هنرمندانه ترین عملی که از ما سر می زند ت یب بناهای تاريخي است.ت یبی که از ابزار پیشرفته و ماشین آلات مکانیکی غول آسا استفاده می گردد تا ریشه و هویت بناها را با خاطرات تلخ و شیرین از بین ببرد.کمتر از یک دهه دیگر بنایی تاريخي در هیچیک از نقاط کشور یافت نخواهد شد.به زودی بناهای انه هم فرو خواهند ریخت و ماسوله در میان بتن های ماسه ای مدفون خواهد گردید.این بنای تاريخي حلی شیراز است. که برای ت یب آن از لودر بهره گرفته شده است.استفاده از این ابزار عمق نفرت و کینه ما را نسبت به بناهای تاريخي می رساند.خانه حلی ساز از جمله بناهای ارزشمند در شیراز بود که در محله گود عربان ، جنب بازار حاجی ، در کوچه سجادی واقع شده و این بنا با توجه به ارزشهای تاريخي و معماری در مورخ دهم دادماه 82 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود. تاريخي شیراز " src="http://www.chn.ir/images/news/smal_pic/28-6-1393/image635467268667679313.jpg" alt="" align="middle" />
تاریخ میراثی است که بر سر آن جنگ می شود.امروز بر سر تاريخي که به نام ایران در جغرافیای تاريخي-فرهنگی، تمدنی و رخ داده، جنگ و دعواست و محل نزاع است. هر یک گوشه ای از آن را می کشد. یکی نام خلیج فارس را می خواهد عوض کند، مانسبت به این مسائل خیلی غفلت داریم و سستی می کنیم. ملت و سرزمینی با چنین تاریخ فا ی نباید با میراث خود چنین برخورد کند. با استمرار این ت یب ها ما سرنوشت تاريخي مان را نمی توانیم درست به پرسش بگیریم. قدیمی ترین کتیبه پارتی در بیستون


پاو وینت بررسی نمونه موردی مدارس تاريخي ایران
پاو وینت-بررسی-نمونه-موردی-مدارس-<font style=تاريخي-ایران" / onload="resetwh(this,470);">
فایل پاو وینت بررسی نمونه موردی مدارس تاريخي ایران ، در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه. بعد از مسجد ، مهمترین بنای عمومی از ساختمانهای درون شهری مدرسه است.در اینجا فقط به ذکر اصول آن و اندامهای اصلی مدرسه می پردازیم و...

 فایل
 

نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاريخي
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاريخي
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاريخي
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاريخي
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاريخي
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاريخي
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاريخي
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاريخي
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاريخي


آسف ه بیستون 500 متر تاريخي نقش برجسته هخا کتیبه و نقش داریوش
آسف ه بیستون 500 متر تاريخي مجسمه سلوکی مجسمه ی هرکول
آسف ه بیستون 500 متر تاريخي نقش برجسته اشکانی نقش گوردز
آسف ه بیستون 500 متر تاريخي نقش برجسته اشکانی نقش تیر بدات
آسف ه بیستون 500 متر تاريخي نقش برجسته ساسانی شاهزاده ی پارتی
آسف ه شهر کرمانشاه تاريخي مجموعه آثار ساسانی طاق بستان
آسف ه کن ر تاريخي معبد اشکانی معبد آناهیتا
شوسه س ل ذهاب تاريخي طاق بدون نقش ساسانی طاق گرا
شوسه کرند تاريخي قلعه ی تاريخي ساسانی قلعه یزد گرد
آسف ه س ل ذهاب تاريخي نقش برجسته 2800 ق م آنوبانی نی
آسف ه س ل ذهاب تاريخي گور دخمه و نقش برجسته ماد دکان داود
آسف ه قصر شیرین تاريخي آتشکده ساسانی چهار طاقی
آسف ه کرمانشاه فرهنگی تکیه قاجار تکیه معاون الملک
شوسه کرند فرهنگی بقعه بقعه بابا یادگار
آسف ه ماهیدشت فرهنگی فرهنگی معاصر یادمان جنگ
شوسه کرمانشاه 25 کیلومتر فرهنگی بقعه صدرالسلام اویس القرنی
آسف ه س ل ذهاب فرهنگی بقعه 580 ق مقبره احمدبن اسحاق
آسف ه سنقر تاريخي بقعه تیموری بقعه مالک
آسف ه ماهیدشت تاريخي صفویه کاروان سرای ماهیدشت
آسف ه کرمانشاه 24 کیلومتر طبیعی سراب نیلوفر
آسف ه کرمانشاه 45 کیلومتر طبیعی تالاب هشیان
آسف ه پاوه طبیعی غار قوری قلعه
آسف ه س ل ذهاب طبیعی سراب گرم
آسف ه کرمانشاه 20 کیلومتر طبیعی سراب خضر الیاس
آسف ه صحنه طبیعی سراب صحنه
آسف ه روانسر طبیعی سراب روانسر
آسف ه کرند طبیعی منطقه ریجاب
آسف ه سنقر فرهنگی زاده ی احمد بن محمد باقر
آسف ه نوسود فرهنگی آرامگاه میر عبید الله
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاريخي
نمونه سوالات درس آشنایی با بناهای تاريخي
آثار دوره ی ساسانیان روستای رکن آباد از اماکن تاريخي و تفریحی و جاذبه های گردشگری شهرستان لامرد در شهرستان لامرد تاکنون تحقیقات جامعی پیرامون شناسایی آثار تاريخي و باستانی صورت نگرفته است ولی براساس اطلاعات جمع آوری شده اماکنی در شهرستان وجود دارد که دارای قدمت بسیاری است و نشانگر هویت فرهنگی این جامعه است. لطفا به ادامه مطلب بروید
پاو وینت بررسی بنای تاريخي پاسارگاد
به صفحه فایل پاو وینت بررسی بنای تاريخي پاسارگاد خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر