به بهانه روز ملی خلیج فارس دانستنی های ویژه از خلیج فارس

خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت , خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت ,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت ,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت , خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت ,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت , خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت , خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت ,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت
شیخ ال به ش ت برنامه های یی ها در منطقه خلیج فارس اشاره کرد و افزود: یی ها و غربی ها، در منطقه غرب آسیا و اطراف خلیج فارس، با ایران و اعراب حاشیه این خلیج روبرو بودند.
اعتراف سعودی ها به نام خلیج فارساعتراف سعودی ها به نام خلیج فارس , در این خبر تصویری ببینید از سندی که نشان می دهد سعودی ها هممی گفتند خلیج فارس نه خلیج عربی.در زیر تصویری مشاهده می کنید از نامه ای با دست خط و امضای ملک عبدالعزیز، بنیانگذار نظام سعودی در عربستاندر سال 1347 هجری قمری که در آن از نام «الخلیج الفارسی» استفاده کرده است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
«خبرجنوب» نوشت: عدم تحقق در خلیج فارس یکی از مشکلات این منطقه است و غرب وجود رویکرد ی را برای منطقه خلیج فارس نمی خواهد.
«خلیج فارس» سند افتخاری برای همه ایرانیان است که بیانگر ایستادگی و مقاومت و افتخار ملت است و باوجود تلاش برخی افراد و کشورها، نام «خلیج فارس» هیچ گاه تغییر نخواهد کرد.
بعد از حضور ناوگان در خلیج فارس بتدریج با درخواست برخی کشورهای ناتو نیز نیروهای نظامی خود را به خلیج فارس اعزام د
یک سایت یی در تحلیلی به بررسی نظم نوین امنیتی در خلیج فارس و ا امات این نظم پرداخته است.
بخش 1: مشخصات جغرافیایی خلیج فارس
خصوصیات ژئومورفولوژیک خلیج فارس آن را تبدیل به یک دریای نیمه بسته حاشیه ای کرده است که به واسطه تنگه هرمز به طور محدودی با آب های دریاهای آزاد ارتباط دارد. شرایط اقلیمی خلیج فارس موجب آن می شود تا بیلان سالیانة آب در آن منفی باشد. طول خلیج فارس در حدود 990 کیلومتر است و حداکثر پهنای آن در عریض ترین قسمت 370 کیلومتر است. عمق متوسط خلیج فارس 36 متر گزارش گردیده است و مساحت تقریبی آن 239،000 کیلومتر مربع برآورد شده است.
ادامه مطلب
انیمیشن بسیار جذاب و دیدنی نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی

انیمیشن نبرد خلیج فارس, انیمیشن نبرد خلیج فارس با حجم کم , انمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, نبرد خلیج فارس, انیمیشن nabard khalij fars, انیمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, انیمیشن های ایرانی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با , انیمیشن نبرد خلیج فارس, رایگان انیمیشن خلیج فارس

برای از سایت تک و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید
انیمیشن بسیار جذاب و دیدنی نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی

انیمیشن نبرد خلیج فارس, انیمیشن نبرد خلیج فارس با حجم کم , انمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, نبرد خلیج فارس, انیمیشن nabard khalij fars, انیمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, انیمیشن های ایرانی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با , انیمیشن نبرد خلیج فارس, رایگان انیمیشن خلیج فارس

برای از سایت تک و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید
انیمیشن بسیار جذاب و دیدنی نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی

انیمیشن نبرد خلیج فارس, انیمیشن نبرد خلیج فارس با حجم کم , انمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, نبرد خلیج فارس, انیمیشن nabard khalij fars, انیمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, انیمیشن های ایرانی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با , انیمیشن نبرد خلیج فارس, رایگان انیمیشن خلیج فارس

برای از سایت تک و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید
انیمیشن بسیار جذاب و دیدنی نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی

انیمیشن نبرد خلیج فارس, انیمیشن نبرد خلیج فارس با حجم کم , انمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, نبرد خلیج فارس, انیمیشن nabard khalij fars, انیمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, انیمیشن های ایرانی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با , انیمیشن نبرد خلیج فارس, رایگان انیمیشن خلیج فارس

برای از سایت تک و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید
انیمیشن بسیار جذاب و دیدنی نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی

انیمیشن نبرد خلیج فارس, انیمیشن نبرد خلیج فارس با حجم کم , انمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, نبرد خلیج فارس, انیمیشن nabard khalij fars, انیمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, انیمیشن های ایرانی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با , انیمیشن نبرد خلیج فارس, رایگان انیمیشن خلیج فارس

برای از سایت تک و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید
انیمیشن بسیار جذاب و دیدنی نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی

انیمیشن نبرد خلیج فارس, انیمیشن نبرد خلیج فارس با حجم کم , انمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, نبرد خلیج فارس, انیمیشن nabard khalij fars, انیمیشن ایرانی نبرد خلیج فارس, انیمیشن های ایرانی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با کیفیت عالی, انیمیشن نبرد خلیج فارس با , انیمیشن نبرد خلیج فارس, رایگان انیمیشن خلیج فارس

برای از سایت تک و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید
خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت , خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت ,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت
خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت , خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت ,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت,خلیج چت ، چت خلیج ، خلیج فارس چت
خلیج فارس همیشه خلیج فارس خواهد بود، متأسفانه شرکت گوگل در یک اقدام زشت و غیر قابل توجیه دست به تحریف نام خلیج فارس در سرویس ترجمه از زبان انگلیسی به زبان عربی کرده است. ادامه مطلب
به اعتقاد کارشناس راهبردی غرب آسیا، نیروی دریایی انگلیس بعد از دهه هفتاد که از خلیج فارس خارج شد و کشورهای وابسته را در اختیار گذاشت، رزمایش در خلیج فارس را به عنوان اولین اقدام بار بازگشت انجام می دهد.
به هر ی می رسیدیم با چشمانی گرد شده می گفتیم: این ِ نبرد خلیج فارس رو دیدی؟ بی شرفا بچه هاشون رو چطوری دارن بزرگ می کنن! اما نبرد خلیج فارس دیده نمی شود. چون یی ها آن را نساخته اند و در آن…

روز ملی خلیج فارس
⚪️ دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس ◽️خانه طراحان انقلاب ی
◽️طراح: احمد درخشنده
وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز پنج شنبه دیدار خواهند کرد تا در مورد تعدادی از مسائل از جمله گفتگو با ایران، مذاکره کنند.
ایرنا نوشت: در حالی که رسانه های خبری منطقه از برگزاری رزمایش دریایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در آب های خلیج فارس خبر داده اند، تلاش های و چند کشور غربی برای نفوذ نظامی و در بین کشورهای عربی خلیج فارس نیز افزایش یافته است.
نیروی دریایی ازتجهیزاتی که برای شناسایی و مراقبت در خلیج فارس به کار گرفته است برداشت که درصدر آنها هواپیمای جاسوسی مدل p-8a پوزئیدون است که به عنوان چشم درخلیج فارس به شمارمی آید.
ترزا می، نخست بریتانیا، سال گذشته در منامه پایتخت بحرین، به پادشاهی های خلیج فارس اطمینان داد که وضعیت انگلستان تحت ی او، بدون تغییر باقی خواهد ماند. می در سی و هفتمین نشست شورای همکاری خلیج فارس گفت: «نفوذ ایران سوخت بی ثباتی در منطقه را تامین می کند.»
دفاع با اشاره به برگزاری مانور نظامی مشترک در خلیج فارس گفت:کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران آینده اند واروپایی ها هم علاقه دارند حضورشان را به اثبات برسانند اما این جور کارها تأثیری ندارد.


تحقیق بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس
تحقیق-بررسی-ترتیبات-امنیتی-خلیج-فارس پایان نامه با موضوع بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970، در قالب word و در 224 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات، طرح مسأله، علل انتخاب موضوع، ادبیات موجود، سوال اصلی تحقیق، سوالات فرعی، مفروض (های) تحقیق، فرضیه فایل

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه باید بیش از گذشته نسبت به رفتار ناوهایش در خلیج فارس کنترل داشته باشد، گفت: مقصر هرگونه ناآرامی در خلیج فارس، یی ها خواهند بود.
بوشهر - «خلیج فارس» سند افتخاری برای همه ایرانیان است که بیانگر ایستادگی و مقاومت و افتخار ملت است و باوجود تلاش برخی افراد و کشورها، نام «خلیج فارس» هیچ گاه تغییر نخواهد کرد.
معاون ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه باید بیش از گذشته رفتار ناوهایش در خلیج فارس را کنترل کند، گفت: مقصر هرگونه ناآرامی در خلیج فارس، یی ها خواهند بود.
برخی منابع بر این باورند سفر و رویکرد او برای اشتی با اعراب خلیج فارس در پی حضور ترامپ و تهدیدات او صورت گرفته و برخی دیگر معتقدند رئیس جمهور با سخنان خود در کنار کویت به دنبال ایجاد اختلاف بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.