به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود به ابرها که فکرهای طویلم بودند به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصل های خشک گذر می د ادامه مطلب
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود به ابرها که فکرهای طویلم بودند به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصل های خشک گذر می د ادامه مطلب
دوباره آفتاب سوخته شده اید؟ از آن محصولات شیمیایی که برای درمان سوختگی صورت طراحی شده اند اما در اصل به پوستتان آسیب می رسانند هم خسته اید؟ پس حالا باید کمی درباره ی راه های درمانی خانگی آفتاب سوختگی بدانید. در ادامه می توانید تعدادی از بهترین راه های طبیعی برای بهبود آفتاب سوختگی را بخوانید و از هر موادی که در دسترستان بود استفاده نمایید. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
دوباره آفتاب سوخته شده اید؟ از آن محصولات شیمیایی که برای درمان سوختگی صورت طراحی شده اند اما در اصل به پوستتان آسیب می رسانند هم خسته اید؟ پس حالا باید کمی درباره ی راه های درمانی خانگی آفتاب سوختگی بدانید. در ادامه می توانید تعدادی از بهترین راه های طبیعی برای بهبود آفتاب سوختگی را بخوانید و از هر موادی که در دسترستان بود استفاده نمایید. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود به ابرها که فکرهای طویلم بودند به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من، از فصل های خشک گذر می د به دسته های کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را، برای من به هدیه می آوردند به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود و به زمین که تکرار من ،درون ملتهبش را از تخمه های سبز می انباشت ، سلامی دوباره خواهم داد.

می آیم می آیم می آیم با گیسویم : ادامه بوهای زیر خاک با چشمهایم : تجربه های غلیظ تاریکی با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار
می آیم می آیم می آیم و آستانه پر از عشق می شود و من در آستانه به آنها که دوست می دارند، و دختری که هنوز آنجا در آستانه پرعشق ایستاده، سلامی دوباره خواهم داد.
فروغ
«به آفتاب سلامی دوباره خواهم دادبه جویبار که در من جاری بودبه ابرها که فکرهای طویلم بودندبه رشد دردناک سپیدارهای باغ که با مناز فصل های خشک گذر می دبه دسته های کلاغانکه عطر مزرعه های شبانه رابرای من به هدیه می آورندبه مادرم که در آئینه زندگی می کردو شکل پیری من بودو به زمین، که تکرار من، درون ملتهبش رااز تخمه های سبز می انباشت، سلامی دوباره خواهم داد
می آیم، می آیم، می آیمبا گیسویم: ادامه ی بوهای زیر خاکبا چشم هام: تجربه های غلیظ تاریکیبا بوته ها که چیده ام از بیشه های آنسوی دیوارمی آیم، می آیم، می آیمو آستانه پر از عشق می شودو من در آستانه به آنها که دوست می دارندو دختری که هنوز آنجا،در آستانه ی پر عشق ایستادهسلامی دوباره خواهم داد!»
سلام «دوباره» دادن، یعنی یافتن منظری تازه و چشمی نو. سلام دوباره، سلامی پاک شده از غبار عادت و متعارف شی است...فروغ می گوید باید سلامی دوباره کنم. دیداری تازه و نگاهی متفاوت بیابم. به آفتاب، از نو، سلام کنم. از نو به دیدارش بروم.
«به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد»
به جویبار نگاهی تازه پیدا کنم. در این نگاه تازه، جویبار شیئی خارج از مرزهای «من» نیست که بی ارتباط با من باشد. جویبار در من جاری است. در من سیلان دارد. ابرها، رشته ی بلند افکارم خواهند بود. جزئی از من.
«به جویبار که در من جاری بودبه ابرها که فکرهای طویلم بودند»
 و سپیدارهای باغ که به مشقت و درناکی و با گذر از فصل های خشک، رشد می کنند، هم قدم با من هستند. انگار در مسیری مشترک، سیر می کنیم و با هم بزرگ می شویم. 
«به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با مناز فصل های خشک گذر می د»
کلاغ ها در این سلام و دیدار دوباره، نه موجوداتی غریب که قاصد اخبار ناگوارند، بلکه عطر مزرعه هایی را که ندیده ام به من اهدا می کنند.
«به دسته های کلاغانکه عطر مزرعه های شبانه رابرای من به هدیه می آورند»
با مادرم نیز باید دیداری دوباره کنم. مادرم، غریبه ای که در نسلی گسسته از من می زید نیست، او همان منم. من، وقتی که پیر می شوم.... او امتداد من است. بخشی از سرنوشت من.
«به مادرم که در آئینه زندگی می کردو شکل پیری من بود»
با زمین هم باید دیداری دوباره کنم و به او سلامی تازه بگویم. زمین انباشته از من های ممکن، من های مکرّر و بالقوه است. چنان که مادرم آینده من است، زمین، شوقِ تکرار من است. خاک، اگر چه نهایت من است و «اشارتی است به آرامش»، اما هزار بدایت و آغاز دیگر هم هست... خاک، آکنده از شوقِ تکرار من است... و همین شوق است که خاک را هر سال انباشته از بذرهای سبز می سازد. هر سال که خاک آبستن از تخمه های سبز می شود، انگار منم که دوباره آغاز می شوم. دوباره تکرار می شوم.
«و به زمین، که تکرار من، درون ملتهبش رااز تخمه های سبز می انباشت، سلامی دوباره خواهم داد»
سلامی دوباره باید م. به آفتاب، به جویبار، به ابرها، به سپیدارهای باغ، به کلاغ ها، به مادرم و به زمین.اینها دیگر نه موجوداتی بیگانه با من و گسسته از زندگی من، بلکه بخشی از سرشت و سرنوشت من اند. من نه تنها با «بنی آدم» از یک پیکرم، بلکه با تمامِ هستی، خویشاوندم. همگی اجزای پیکری واحد هستیم. خوشه های گندم فرزندان شیرخواره ی من اند: «من خوشه های نارس گندم را / به زیر می گیرم / و شیر می دهم»(از شعرِ تولدی دیگر)
شعر فا فروغ فرخزاد، به خوبی بیانگر گذر از سلام های عادت آلود و غبارگرفته به سلامی آکنده از تازگی و نوباشی است.
م ضد آفتاب</h2>
<p>بیشتر افراد در انتخاب کرم ضد آفتاب دچار مشکل هستند. زیرا مقایسه آنها با یکدیگر کاری دشوار است. با هم انواع کرم&zwnj;ها را بررسی خواهیم کرد.</p>
<p>کرم ضد آفتاب همانند سپری است که از پوست در مقابل پرتانواع کرم های ضد آفتاب انواع کرم ضد آفتاب انواع کرم ضد آفتاب انواع کر
از شهریور سال گذشته که زنده یاد خانم ام البنین توپا نمساوی را از دست دادیم ، انگیزه ای برای ثبت فعالیتهای گروه دیده نشد . ولی کوهها ما را صدا د و گفتند دوباره از نو شروع کنیم . شروعی دوباره با دوستان آن عزیز از دست رفته و دوستانی که بواسطه کوه و کوهنوردی پیدا کردیم و خواهیم کرد . پس به امید دیدار دوستان در کوه و ثبت برنامه های اجرا شده از سال گذشته تاکنون ......
 سلامی جانشین فرمانده کل با بیان اینکه آفتاب عمر ی‌ها در حال غروب است گفت: بساط ی‌ها را جمع خواهیم کرد و ضربت شمشیر ما بیشتر و سخت‌تر بر آنها وارد می‌شود.
مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب روز پنج شنبه دوباره بعد از مدت ها از زمان افتتاحش پر رفت و آمد شده بود؛ برگزاری نخستین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی در مجموعه شهر آفتاب تهران شاید اولین و مهم ترین رخداد انتخاباتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری باشد.
همیشه به هم ریختگی هایم را مادرانه نگاه کرده ام. با محبت و حوصله در قبالشان صبور بوده ام تا دوباره آسمان دلم آبی و صاف شود. امروز صبح با همه صبح ها متفاوت بود به قول بچه ها صبح ام شکلاتی بود. پرتقالی بود با رنگ و بویی دلنشین. بعد از عر زدن های درونی چند روزه ام، بالا ه امروز به آفتاب سلامی دوباره دادم. تصمیم گرفتم بیشتر کتاب بخوانم. باشگاه بروم. بنویسم. ترجمه کنم. دوباره دلم می خواهد تمام لحظات زندگی ام را در ذهنم به انگلیسی ترجمه کنم کاری که سالهای گذشته انجام می دادم و همیشه مثل یک آنکور روحی مرا آرام می کرد. از من دختری آرام و متین می ساخت که در ذهنش مشغول واگویه هایی به زبان دیگر است. آن قدر آرام که مادر به سکوت ممتدم شک می کرد بارها از من می پرسید :"خوبی؟" و من شروع می تا 10 دقیقه برایش به انگلیسی صحبت تا مادر از احوالپرسی اش پشیمان شود. خیالش راحت شود که دختر خل و چلش خوب خوب است و دوباره مرا به سکوتم واگذارد. ترجمه رویدادها به زبانی دیگر برای من مثل مدیتیشن، مثل یوگا آرامش بخش است. شاید به این دلیل که در لحظاتی که رویدادها را در ذهنم به انگلیسی ترجمه می کنم به دلیل فاصله ای که جملات، بین احساس و ادراکم از یک رویداد ایجاد می کنند حتی تلخ ترین حوادث هم بار معنایی خودشان را برایم از دست می دهند و آنها را تبدیل می کنند به کلمات و جملاتی که بیشتر از همه ساختاربندی درست شان و شیوه تلفظشان مرا به خود مشغول می کند. حال امروزم خوب است. تصمیم گرفته ام این حال خوب را با سرشار لحظاتم بهتر کنم با انجام تمام کارهایی که دوستشان دارم و به من معنا می دهند. خالی ام می کنند از تمام لحظات و شیوه هایی که دوستشان ندارم. پرم می کنند از تمام لحظات و عقایدی که مرا به خودم وفادارتر و مهربانتر می کند. آمین!
همشهری آنلاین: یک شرکت ایتالیایی آفتاب را طراحی کرده که به سختی می توان میان آفتاب طبیعی و تمایزی قایل شد.
داستان > علی ناصری: قصه ی اول: سیاهی آفتاب پرست زبان دراز کرد و خورشید را بلعید. جهان شد تاریک. سیاهی و سیاهی. اما آفتاب پرست شاد بود از این که حالا آفتاب را در درون خود داشت.
آشنایی با پیامدها و عوارض آفتاب سوختگی پوست آشنایی با پیامدها و عوارض آفتاب سوختگی پوست پیامدها و عوارض آفتاب سوختگی پوست یک متخصص پوست و مو گفت : به افراد توصیه می شود در ساعات ۱۰ صبح تا چهار بعدازظهر که شدت آفتاب زیاد است در معرض آن قرار نگیرند. در ادامه با فارسی مد همراه باشید … رشنو گفت: آفتاب […] the post آشنایی با پیامدها و عوارض آفتاب سوختگی پوست appeared first on .
کرم ضد آفتاب یکی از بهترین راهها برای جلوگیری از اشعه های مضر آفتاب است. بسیاری از مردم فکر می کنند که راه درست مصرف آن را می دانند، اما بد نیست به چند نکته ی مهم نیز توجه کنید.
اینک پیام را به سلامی دگر کنم آری پیام را به پیامی دگر کنم موج پیام عشق زنم در دل پیام تا آشیان نور را به سلامی دگر کنم باز آمدم چون موج شهاب از فضای عرش تا عرش و فرش را به امی دگر کنم شاهین صفت به جمله جغدان بکوبمی تا رسم و راه عشق به بامی دگر کنم مستانه در دهان و گلوها زنم تا مستی پیام به جامی دگر کنم من باده نوش ساغر جانان شدم تمام مطرب بگو که جلوه به نامی دگر کنم باید که زیر و رو شود این رسم عاشقی من عشق را دوباره سلامی دگر کنم آری مرا به اوج جنون اوکشانده است دیوانه وار قصد مقامی دگر کنم باکم نباشد از همه دیوان و سرکشان آنکه که قصد اوج و امی دگر کنم باور نمی کنند چو جغدان و کر ان تیر شهاب عشق ز بامی دگر کنم صد موج تیر و آتش و طوفان به گرد من هرگز نمی رسد چو امی دگر کنم گوباش تا ببینی و باور همی کنی هر گه که باز بر تو سلامی دگر کنم با خوک و کرگدن تو بگو صاف این پیام وای از دمی که موج پیامی دگر کنم زرافه و شغال بدانند و روبهان تا جمله شان به امر به رامی دگر کنم رامم شوند جمله دیو و ددان یقین پس بهتر است رو به پیامی دگر کنم با رادیو پیام بگویم خطاب خویش تا موج عشق را به پیامی دگر کنم محکم همی شوند همه یاوران ما من نیز چرخ را به غلامی دگر کنم دست خداست یاور و دلدار عسکری امشب شهاب را سوی بامی دگر کنم بسم الله است مجری و مرسی به کار ما زیبد به عاشقان که مرامی دگر کنم هو یا علی مدد چو بگفتیم و یا حسین پس بر علی سزد که سلامی دگر کنم 17 شهریور 1383-21 رجب 1425 ساعت 22:30

کرم ضد آفتاب یکی از بهترین راهها برای جلوگیری از اشعه های مضر آفتاب است. بسیاری از مردم فکر می کنند…
چرا خیلی از رانندگان پارک در سایه را ترجیح می دهند؟ آیا گرم شدن خودرو زیر نور آفتاب می تواند به آن آسیب بزند؟ در این مطلب می خواهیم به این سوالات پاسخ بدهیم، و در مقدمه باید بگوییم که بله، نور آفتاب می تواند به بیرون و داخل خودروی شما آسیب بزند.
ادامه مطلب
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود به ابرها که فکرهای طویلم بودند به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من ... از فصل های خشک گذر می د به دسته های کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آورند به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود و به زمین ، که تکرار من ، درون ملتهبش را از تخمه های سبز می انباشت ... سلامی ، دوباره خواهم داد  می آیم ، می آیم ، می آیم با گیسویم : ادامه بوهای زیر خاک با چشم هایم : تجربه های غلیظ تاریکی با بوته ها که چیده ام از بیشه های آنسوی دیوار می آیم ، می آیم ، می آیم و آستانه پر از عشق میشود و من در آستانه به آنها که دوست میدارند و دختری که هنوز آنجا ، در آستانه پر عشق ایستاده ، سلامی دوباره خواهم داد ...

                                                                   - فروغ فرخزاد -
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود به ابرها که فکرهای طویلم بودند به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من ... از فصل های خشک گذر می د به دسته های کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آورند به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود و به زمین ، که تکرار من ، درون ملتهبش را از تخمه های سبز می انباشت ... سلامی ، دوباره خواهم داد  می آیم ، می آیم ، می آیم با گیسویم : ادامه بوهای زیر خاک با چشم هایم : تجربه های غلیظ تاریکی با بوته ها که چیده ام از بیشه های آنسوی دیوار می آیم ، می آیم ، می آیم و آستانه پر از عشق میشود و من در آستانه به آنها که دوست میدارند و دختری که هنوز آنجا ، در آستانه پر عشق ایستاده ، سلامی دوباره خواهم داد ...

                                                                   - فروغ فرخزاد -
آفتاب گرفتن در سفر همانطور که می دانید، برای اینکه عمل آفتاب گرفتن با کیفیت باشد و به پوست و سلامتی شما آسیبی وارد نکند، باید قوانینی را رعایت کنید.این قوانین ساده از آفتاب سوختگی های ناخواسته ی شما جلوگیری خواهد کرد:آفتاب گرفتن در سفر بدون آفتاب سوختگی را بااین قوانین داشته باشید 1. مراقبت ویژه در مراحل اول آفتاب گرفتن: بدن شما برای خو گرفتن با هوای جدید و در معرض نور خورشید بودن، نیاز به زمان دارد. در روزهای جلسات اول آفتاب گرفتن از کرم محافظت کننده با فاکتور بالا و از کلاه های لبه داراستفاده کنید.2. بدن خود را کاملا با کرم آفتاب بپوشانید: از اینکه تمامی قسمت های بدن شما با کرم آفتاب پوشش داده شود، اطمینان حاصل کنید. بینی، گوش ها و شانه ها را فراموش نکنید. در صورت امکان، کمی آب بر روی بدن خود بپاشید. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سلام سلامی به گرمی آفتاب و شیرینی مهتاب هههههه زدم تو فاز ادبی خخخخ دلم براتون تنگیده بوده زیادددددددددد

طلوع می کند آن آفتاب پنهانی ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی
آرایه ) آفتاب پنهانی : استعاره از زمان / جغرافیای عرفانی : استعاره از مکه / طلوع آفتاب و مشرق : تناسب دارند ادامه مطلب
آرام باش عزیز من، آرام باش
حکایت دریاست زندگی
گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی
گاهی هم فرو می رویم، چشم هایمان را می بندیم، همه جا تاریکی است.
آرام باش عزیز من آرام باش
دوباره سر از آب بیرون می آوریم
و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف
که این دفعه،
درست از جائی که تو دوست داری طالع می شود.

«شمس لنگرودی»
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود به ابرها که فکرهای طویلم بودند به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصل های خشک گذر می د به دسته های کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آورند
یک متخصص پوست و مو برای جلوگیری از آفتاب سوختگی استفاده از کِرِم های ضد آفتاب با قابلیت محافظت کنندگی پوست در برابر اشعه uvb نور خورشید را ضروری دانست.
آفتاب گرفتن در سفر همانطور که می دانید، برای اینکه عمل آفتاب گرفتن با کیفیت باشد و به پوست و سلامتی شما آسیبی وارد نکند، باید قوانینی را رعایت کنید.این قوانین ساده از آفتاب سوختگی های ناخواسته ی شما جلوگیری خواهد کرد:آفتاب گرفتن در سفر بدون آفتاب سوختگی را بااین قوانین داشته باشید 1. مراقبت ویژه در مراحل اول آفتاب گرفتن: بدن شما برای خو گرفتن با هوای جدید و در معرض نور خورشید بودن، نیاز به زمان دارد. در روزهای جلسات اول آفتاب گرفتن از کرم محافظت کننده با فاکتور بالا و از کلاه های لبه داراستفاده کنید.2. بدن خود را کاملا با کرم آفتاب بپوشانید: از اینکه تمامی قسمت های بدن شما با کرم آفتاب پوشش داده شود، اطمینان حاصل کنید. بینی، گوش ها و شانه ها را فراموش نکنید. در صورت امکان، کمی آب بر روی بدن خود بپاشید.3. تجدید پوشش بدن با کرم آفتاب: هر دو ساعت یکبار، کرم آفتاب را تجدید کنید، حتی اگر در سایه هستید.بعد از هربار شنا نیز کرم ضد آفتاب را تجدید کنید.4. به تدریج زمان آفتاب گرفتن را را افزایش دهید: در روزها اول تنها 30 دقیقه و کم کم به 2 ساعت برسانید.آفتاب گرفتن نباید بیش از 2 ساعت به طول بیانجامد.آفتاب گرفتن در سفر بدون آفتاب سوختگی را بااین قوانین داشته باشید 5. در ساعات اوج تابش خورشید از آفتاب گرفتن خودداری کنید: در صورت امکان از آفتاب گرفتن م ن ساعتهای 11 تا 4 بعداز ظهر، خودداری کنید، زیرا ساعات اوج و بحرانی هستند. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
چگونه در خانه وبا درمان های خانگی آفتاب سوختگی را درمان کنیم

به فصل تابستان، فصل لذت بردن از آفتاب نزدیک می شویم ولی هیچ چیز در این فصل نمی تواند به اندازه آفتاب سوختگی تعطیلات یا حس خوب این فصل را اب کند.
آفتاب سوختگی درمان آفتاب سوختگی اغلب بخاطر بیش از حد در معرض نور خورشید قرار گرفتن، بخصوص بدون استفاده از کرم ضد آفتاب، رخ می دهد و با علائمی مثل سرخی پوست، سوزش، درد و کنده شده پوست همراه است. گاهی آفتاب سوختگی حتی باعث تب و ح تهوع می شود. اگر شدت آفتاب سوختگی زیاد، همراه با تهوع، تب بالا ولرز بیش از چند ساعت بود، حتما به پزشک مراجعه کنید. ادامه مطلب
دانستنی های عمومی درباره کرم های ضدآفتاب فصل تابستان که از راه می رسد، استفاده از کرم های ضد آفتاب هم مد می شود و همه از پیر و جوان تا ک ن، هر روز به پوست شان ضد آفتاب می زنند، اما این یک اشتباه بزرگ است؛ پوست ما نه تنها در تابستان بلکه در تمام فصل ها به حفاظت در مقابل آفتاب نیاز دارد.
پوست، بیرونی ترین بخش بدن است که نور مستقیم آفتاب، با وجود مزایایی که برای تامین ویتامین دی و یا مقابله با برخی بیماری ها دارد، می تواند سبب آفتاب سوختگی، تیرگی، پیری زودرس، ایجاد سرطان های پوستی، لک ها و خال ها روی پوست شود.
در حال حاضر نمونه های فراوانی از کرم های ضدآفتاب در بازار بهداشتی و آرایشی کشور عرضه و تبلیغ می شوند، اما بهترین کرم ضد آفتاب برای شما، همان کرمی است که به توصیه پزشک یا مشاور زیبایی تان انتخاب کرده اید.
به هر حال همین که بگوییم ما بهترین کرم ضد آفتاب را یداری کرده ایم، کافی نیست. باید بدانید که استفاده درست و مناسب از کرم های ضدآفتاب، اهمیت بیشتری از انتخاب نوع این کرم ها دارد.
آشنایی با تاثیر آفتاب بر پوست که احتمالا نمی دانید آشنایی با تاثیر آفتاب بر پوست که احتمالا نمی دانید تاثیر آفتاب بر پوست یک متخصص پوست گفت: برای جلوگیری از بروز بیماری های پوستی در فصل گرما، در زمان اوج شدت و تاثیر تابش نور خورشید بر پوست، کمتر در فضاهای باز تردد کنید. در ادامه با فارسی مد همراه باشید … یعقوبی، […] the post آشنایی با تاثیر آفتاب بر پوست که احتمالا نمی دانید appeared first on .