بررسی طراحی فضای سبز شهری پاو وینت

پاو وینت بررسی فضای سبز شهری
به صفحه فایل پاو وینت بررسی فضای سبز شهری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت اصول طراحی فضای شهری در ایران
پاو وینت اصول و ضوابط طراحی فضای شهری
پاو وینت اصول و ضوابط طراحی فضای شهری
پاو وینت اصول و ضوابط طراحی فضای شهری
پاو وینت اصول و ضوابط طراحی فضای شهری
پاو وینت اصول و ضوابط طراحی فضای شهری
به صفحه فایل پاو وینت اصول و ضوابط طراحی فضای شهری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت اصول طراحی فضای شهری در ایران
به صفحه فایل پاو وینت اصول طراحی فضای شهری در ایران خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
بررسی تئوری برنامه ریزی فضای شهری
پاو وینت بررسی تعاریف و اه طراحی شهری
به صفحه فایل پاو وینت بررسی تعاریف و اه طراحی شهری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر

پاو وینت-بررسی-نمونه-های-موردی-برای-کیفیتهای-موثر-فضای-شهری
پاو وینت بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 7460
قیمت: 4900 تومان
بخشی از متن:
توضیحات:
فایل پاو وینت بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری ، در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
کیفیتهای موثر در فضای شهری:
محصوریت
مقیاس و تناسب
تباین
توالی
سلسله مراتب

اصل محصور فضا یا محصوریت:
برای دستی به یک مکان شهری جذاب، فضا باید به شکل مطلوبی محصور شود و در واقع میتوان گفت نخستین اصل حاکم بر طراحی مکانهای شهری،
محصوریت‌ است.
عناصر شهری، محله ای و یا واحدهای مس ی به طور معمول، عناصر محصور کننده فضا میباشند. براساس این اصل، انسان مهمترین رکن فضا محسوب
میشود و فضا باید مقیاس انسانی یابد. این اصل هنگامی نمود می‌یابد که فضای بین ساختمانها احساس انسانی را برانگیزد.
و...

فهرست مطالب:
کیفیتهای موثر در فضای شهری
اصل محصور فضا یا محصوریت
محصوریت در فضای پویا
محصوریت در فضای ایستا
اصل مقیاس و تناسب
انواع مقیاس در معماری
مقیاس عمومی
مقیاس انسانی
اصل مقیاس در فضای شهری
اصل فضاهای متباین
توالی، ریتم ،تکرار، ضرباهنگ
انواع ریتم
سلسله مراتب
سلسله مراتب در بافت قدیم ای ایران

این فایل با فرمت پاو وینت در 47 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاو وینت تناسبات بصری(9 اسلاید)
 فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

فضای شهری"/>
پاو وینت برنامه ریزی کالبدی طراحی فضای سبز شهری
پاو وینت تحلیل فضای شهری- بررسی منطقه ای از خیابان ساری(قائمشهر)از چهار راه جویبار تا میدان طالقانی
به صفحه فایل پاو وینت تحلیل فضای شهری- بررسی منطقه ای از خیابان ساری(قائمشهر)از چهار راه جویبار تا میدان طالقانی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت بررسی استاندارد ها در طراحی یک فضای تجاری پروما با و پر سرعت .
پاو وینت بررسی استاندارد ها در طراحی یک فضای تجاری پروما
پاو وینت بررسی استاندارد ها در طراحی یک فضای تجاری پروما پاو وینت بررسی استاندارد ها در طراحی یک فضای تجاری پروما102 اسلاید
با
پاو وینت بررسی استاندارد ها در طراحی یک فضای تجاری پروما
پاو وینت اصول طراحی فضای شهری در ایران
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری
هویت در کالبد شهری، درس تحلیل فضای شهری