اکرم ص

رحلت رحلت اکرم؛ وفات یا شهادت؟ جنگ و زن : حسن(ع) پس از شهادت پدر خود المؤمنین(ع) در ضمن سخنرانی خود فرمود:
اکرم(ص) به من خبر داده که ت در اختیار دوازده از اهل بیت اوست که برگزیده اند. هیچ کدام از ما نیست مگر اینکه یا مسموم می شود و یا مقتول.
نخستین وقف در طبق اسناد تاریخی توسط اکرم (ص) تحقق یافت؛ آن حضرت در سال سوم هجرت، یعنی پس از جنگ اُحد هفت بوستان و مزرعه آباد را به نام «بستان السبعه» که به ایشان هدیه شده بود، وقف د.
اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند خدا دانش را در رنج و تلاش و گرسنگی قرار داده اما مردم آن را در سیری و آسایش می جویند.
عید عترت از آیینه ام کیست در غار حرای ام رگ رگم پیغام احمد می دهد ام بوی محمد می دهد میلاد اکرم و صادق (ع) تهنیت باد صادق که اساس دین ازاو شد معمور بودند ملایک پی امرش میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و نبی اکرم نور هدایت مبارک باد میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، صادق(ع) بر شما تبریک وتهنیت باد ای ششم پیشوای اهل ولا خلق را ی به دین هدی پای تا سر خدا نمایی تو هم ز سر تا بپای صدق و صفا ولادت جعفرببخشید دیر شد
عید عترت از آیینه ام کیست در غار حرای ام رگ رگم پیغام احمد می دهد ام بوی محمد می دهد میلاد اکرم و صادق (ع) تهنیت باد صادق که اساس دین ازاو شد معمور بودند ملایک پی امرش میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و نبی اکرم نور هدایت مبارک باد میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، صادق(ع) بر شما تبریک وتهنیت باد ای ششم پیشوای اهل ولا خلق را ی به دین هدی پای تا سر خدا نمایی تو هم ز سر تا بپای صدق و صفا ولادت جعفرببخشید دیر شد
رسول اکرم(ص): سرخی رادوست دارد. ازسرخی وهرلباسی که باعث انگشت نمایی است , بپر د. رسول اکرم(ص):درقیامت آنقدرننگ گریبانگیرانسان می شود که میگوید:خدایا! اگرمرابه جهنم بفرستی بهترازاین وضع است. درصورتی که ازسختی عذاب جهنم خبردارد. رسول اکرم(ص):خداوندبرامت من چیزهایی راکه دردلشان بگذرد , اگربه گفتاروکردارمنجرنشود , بخشیده است. رسول اکرم(ص):خداونداشتباه وفراموشی وکارهای اضطراری امت مرابه من بخشیده است. رسول اکرم(ص):خداوند , مردم بدگووبدزبان وبانگ ن دربازار رادوست ندارد. رسول اکرم(ص):خداوندچیزی راکه ازآدمیزادبیرون می آید , مثال دنیاقرار داده است.
نهج الفصاحه 97/4/2
السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه/ درهای آسمان در شب اول ماه رمضان گشوده می شود وتا آ ین شب این ماه بسته نمی شود. اکرم (ص) بدبخت واقعی ی است که این ماه را پشت سر گذارد و گناهانش آمرزیده نشود . اکرم (ص) رمضان ، رمضان نامیده شد ؛ زیرا گناهان را می سو زاند . اکرم (ص) خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او از یکدیگر پیشی گیرند .
فایلهای صوتی ویژه مبعث رسول اکرم(ص) دراینجا آماده دریافت است.
سلام بر تو ای فرستاده خوبی ها، ای مهربان ترین فرشته خاک. تو از ملکوت آسمان به زمین فرا خوانده شدی تا انسان را با معنای واقعی اش آشنا کنی. تو، آفتاب روشن حقیقت بودی در شام تیره زندگی. از مشرق دل ها برآمدی و اکنون، آسمان تب دار غروب جانگداز توست. سالروز رحلت اکرم (ص) و شهادت حسن مجتبی(ع) تسلیت باد.
رحلت اکرم
مقاله سیره ائمه معصومین و اکرم (ص)فایل حاضر در دسته ی معارف ی بوده و دارای 44 صفحه می باشد.سیره ائمه معصومین و اکرم(ص) فهرست مندرجات
مقدمه
عمق رفتار
منطق عملی  ثابت
سیره لینک توضیحات کامل و :مقاله سیره ائمه معصومین و اکرم (ص)
نخستین وقف در طبق اسناد تاریخی توسط اکرم (ص) تحقق یافت؛ آن حضرت در سال سوم هجرت، یعنی پس از جنگ اُحد هفت بوستان و مزرعه آباد را به نام «بستان السبعه» که به ایشان هدیه شده بود، وقف د. موقوفاتی که اکرم (ص) از خود به جای گذاشترفتار و شیوه اکرم (ص) به صورت قول و فعل و ترویج و گسترش وقف در جامعه ی دارای اهمیت زیادی است؛ به موجب تاکید که آن حضرت به وقف و آثار مثبت آن در جامعه داشتند بسیاری از مومنان سعی می د بخشی از امکانات مالی خود را وقف امور خیریه کنند. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
اختصاصی از اینو دیدی بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص) با و پر سرعت .
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)	بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص) 
با
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)
اختصاصی از سورنا فایل بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص) با و پر سرعت .
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)	بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص) 
با
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)
حدیث اکرم (ص) درباره بدترین مردمهر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی   اکرم (ص) فرمودند: شرُّ النّاس یَومَ القِیامَةِ الذَّینَ یُکرمُونَ اتِّقَاءَ شَرِّهِم
بدترین مردم در روز قیامت انی هستند که(در این دنیا) از ترس شرّشان مورد اکرام و احترام واقع می شوند.
(جهاد با نفس، ح 673 )
اختصاصی از سورنا فایل بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص) با و پر سرعت .
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)
با
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)
اختصاصی از نیک فایل بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص) با و پر سرعت .
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص) بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)
با
بنر لایه باز طرح در مورد حضرت محمد (ص) - psd اعظم - اکرم (ص)
اهمیت تفکر وتدبر 1.. اکرم صل الله علیه و آله:ازکاربدون تدبر و دانش بپرهیز 2. اکرم صل الله علیه وآله:دورکعت سبک با تدبر از درتمام شب بهتر است. 3. اکرم صل الله علیه وآله:نشانه دمند این است که هرگاه خواست سخن بگوید تدبر می کند.اگرمفید بود سخن میگوید،واگر زیانبار بود،خاموش می شود و در امان و سلامت می ماند.
اهمیت تفکر وتدبر 1.. اکرم صل الله علیه و آله:ازکاربدون تدبر و دانش بپرهیز 2. اکرم صل الله علیه وآله:دورکعت سبک با تدبر از درتمام شب بهتر است. 3. اکرم صل الله علیه وآله:نشانه دمند این است که هرگاه خواست سخن بگوید تدبر می کند.اگرمفید بود سخن میگوید،واگر زیانبار بود،خاموش می شود و در امان و سلامت می ماند.
اهمیت تفکر وتدبر 1.. اکرم صل الله علیه و آله:ازکاربدون تدبر و دانش بپرهیز 2. اکرم صل الله علیه وآله:دورکعت سبک با تدبر از درتمام شب بهتر است. 3. اکرم صل الله علیه وآله:نشانه دمند این است که هرگاه خواست سخن بگوید تدبر می کند.اگرمفید بود سخن میگوید،واگر زیانبار بود،خاموش می شود و در امان و سلامت می ماند.
اکرم (ص) معیارهای را برای ازدواج معرفی کرده اند، که سالم ترین و مطمئن ترین معیارها است. ادامه مطلب
درخلوت شب آمنه زیبا پسری زاد تنها نه پسر بربشریت پدری زاد در فتنه بیدادگران دادگری زاد چشم همه روشن که چه قرص قمری زاد میلادحضرت رسول اکرم (ص) و جعفرصادق (ع) مبارک باد
دهمین مسابقه رنکینگ کشوری اسنوکر بانوان به میزبانی استان البرز برگزار شد و اکرم محمدی امینی به مقام قهرمانی رسید.
رحلت اکرم (ص)و شهادت حسن مجتبی (ع)و رضا (ع)تسلیت باد رحلت اکرم (ص)و شهادت حسن مجتبی (ع)و رضا (ع)تسلیت باد در سال یازدهم هجرت رسول اکرم (ص) در آ ین سفرحج (در عرفه)، در مکه و در غدیرخم، در مدینه قبل از بیمارى و بعد از آن در جمع یاران و یا در ضمن ‏سخنرانى عمومى، با صراحت و بدون هیچ ابهام، از رحلت ‏خود خبر داد. چنان که قرآن رهروان رسول خدا (ص) را آگاه ساخته بود که ‏ هم در نیاز به خوراک و پوشاک و ازدواج و وقوع بیمارى و پیرى مانند دیگر افراد بشر است و همانند آنان خواهد مرد. اکرم (ص) یک ماه قبل از رحلت فرمود: «فراق نزدیک شده و بازگشت ‏به سوى خداوند است. نزدیک است فراخوانده شوم و دعوت حق را اجابت نمایم و من دو چیز گران در میان شما مى گذارم و مى ‏روم: کتاب خدا و عترتم، و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داد که این دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا کنار حوض کوثر برمن ‏وارد شوند. پس خوب بین ید چگونه با آن دو رفتار خواهید نمود».
به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص) مراسم جشن و سرور با حضور زائران و مجاوران بارگاه منور ثامن الائمه (ع) در رواق (ره) حرم رضوی برگزار می شود.
تحقیق اکرم و کرامت انسانی تحقیق- -اکرم-و-کرامت-انسانیمقاله کامل پیرامون اکرم (ص) و کرامت انسانی، چکیده: خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت یداری کرده، آنها در راه خدا جهاد می کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند. این وعده قطعی خداوند، حقی است در تورات و انجیل و قرآن و از خدا باوفاتر به عهد کیست؟! ای اهل ایمان شما به خود فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تحقیق اکرم و کرامت انسانی تحقیق- -اکرم-و-کرامت-انسانیمقاله کامل پیرامون اکرم (ص) و کرامت انسانی، چکیده: خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت یداری کرده، آنها در راه خدا جهاد می کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند. این وعده قطعی خداوند، حقی است در تورات و انجیل و قرآن و از خدا باوفاتر به عهد کیست؟! ای اهل ایمان شما به خود فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
در گزارش تصویری زیر حرم مطهر رضا(ع) در شب مبعث اکرم(ص) را می بینید.


seyed.salman نماهنگ زیبا اهدا به شیخ مجاهد و عزیز عراقی اکرم الکعبی و گروه نجباء نماهنگ زیبا از هادی فاعور به نام مشکور شیخ اکرم هادی,فاعور , seyed.sa
لینک های : کیفیت 180p |
همزمان با ۲۷ رجب عید سعید مبعث حضرت رسول اکرم (ص)، آیین های جشن در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
رحلت رسول اکرم
هنگامه رنج و غم و ماتم شده امشب
گریان، زغمى دیده عالم شده امشب
آهنگ سرشکم، که رسد بر لب مژگان
با این دل سودا زده همدم شده امشب
رحلت اکرم(ص) تسلیت باد
 
پیغمبر اکرم ز عالم دیده بسته
على خورد خون جگر زهرا کند پدر پدر
 
روز عزاى رحمه للعالمین است
آغاز غربت المومنین است
در مرگ پیغمبر بودن خون قلب الش
بانگ اذان دیگر نیاید از بلاش
 
روح هستی در میان بستر است
لحظه های ا پیغمبر است