اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهمیکی از دوستان شیخ رجبعلی خیاط رضوان الله علیه نقل می کند:
روزی خدمت ایشان بودم، فرمود: جوانی را در برزخ دیدم که می گفت: نمی دانید اینجا چه خبر است! هنگامی که اینجا بیایید خواهید فهمید، هر نفسی که به یاد غیر خدا کشیده اید، به زیان شما تمام شده است!
منبع: کیمیای محبت، ص۲۰۷.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهمپنج شنبه هست یک دانه شمع و یک شیشه گلاب چه ملاقات ساده ای دارند اموات شادی روح اموات صلوات اللهم صل علی محمدوآل محمد وعجل فرجهم .

اکرم (ص) فرمودند: صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجت های شماست و خدا را از شما راضی میگرداند و اعمال شما را پاکیزه میکند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

آیتــ الله مجتهدے (ره) :
تقـوا یعنـے اگـر یڪ هفتـہ مخفیانـہ از همۂ ڪارهاے ما گرفتند و گفتند اعمـال هفتۂ گذشته ات در تلویزیون پخش شده، نـاراحت نشویـم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم

گاهی خدا با دست تو دست دیگر بندگانش را میگیرد با زبان تو گره از کار بنده ای باز می کند وقتی دستی را به یاری میگیری، بدان که در آن زمان دست دیگر تو در دست خداست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم


حسن عسکری(ع): «حق تعالی به موسی(ع)وحی نمود:می خواهی من به تو نزدیکتر باشم از کلام تو به زبان تو واز دیدن تو به چشم تو واز روح تو به بدن تو واز شه تو به دل تو؟حضرت موسی (ع) عرض کرد :«می خواهم چنین باشد وکیست که خواها ن چنین قربی نباشد»؟ خطاب رسید که:«چون جویای سعاد ت وطلبکار این کرامتی، بر حبیب من محمدمصطفی(ص) صلوات بسیار فرست زیرا که صلوات بر وی، رحمت است ونور و هدایت». (مجمع اللطائف- روضه العلما)
ﺴﺮ ﺑﺰﺭﺸﻮﻥ ﺗﻌﺮﻒ ﻣ ﻨﻨﺪ: ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺕ آﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺳﻨ ﺗﺮﺍﺵ ﻫﺎ ﻪ ﺳﻨ ﻗﺒﺮ ﺑﺮﺍ آیت ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﻣ ﺳﺎﺯﻥ،ﺭﻭ ﻪ ﺳﻨ ﻣ ﻧﻮﺴﻦد آﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤ ﺳﻨ ﺗﺮ ﻣ ﺧﻮﺭﻩ ﺭﻭ ﻪ ﺳﻨ ﺩﻪ ﻣ ﻧﻮﺴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﺪ آﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﺯﺳﻨ ﺗﺮ ﺑﺮ ﻣ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﻣ ﻧﻮﺴﻦ ﺭﻭ ﺳﻨ ﺗﺮ ﻣﺧﻮﺭﻩ! ﺶ ﺴﺮ ﺍﺭﺷﺪ آﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﻣ ﺭﻥ ﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻨﻨﺪ ﺑﻨﻮﺴﻢ؟
ﺴﺮ ﺍﺭﺷﺪﺷﻮﻥ ﻧﻘﻞ ﻣ ﻨﻨﺪ ﻪ ﺪﺭﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﻮﺗﺶ ﻭﺻﺖ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭ ﺳﻨ ﻗﺒﺮﺵ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻮﺴﻨﺪ: "ﺍﻟﻌﺒﺪ"
ﺑﺰﺭﺘﺮﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺷﻮﻥ ﺗﻮ ﺯﻧﺪ آﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺒﻮﺩ. ﻋﺒﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻮد!
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم


اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
( الصلوات ) ا ل ص ل و ا ت 1 30 90 30 6 1 400 جمع = (۵۵٨ ) اللهم صل علی محمد و ءال محمد = ( ۵۵٨ ) 106 120 110 92 6 32 92 = ( ۵۵٨ ) اللهم صل علی علی ولی الله = ( ۵۵٨ ) 106 120 110 110 46 66 = ( ۵۵٨ ) اللهم صل علی سیده النساء = ( ۵۵٨ ) 106 120 110 79 143 = ( ۵۵٨ ) اللهم صل علی الحسنین = (۵۵٨ ) 106 120 110 222 = ( ۵۵٨ ) اللهم صل علی حجه ابن الحسن = ( ۵۵٨ ) 106 120 110 222 = ( ۵۵٨ ) اللهم صل علی ابا صلح المهدی = ( ۵۵٨ ) 106 120 110 222 = ( ۵۵٨ ) اللهم صل علی زهری = ( ۵۵٨ ) 106 120 110 222 = (۵۵٨ ) (بخط عثمان طه ) که مورد قبول عامه است ) نوشته شد. فبهت الذی کفر . هذا من فضل ربی . این مطلب ونوشته . تا این تاریخ .سوم شوال المکرم سال 1389 شمسی .بی سابقه در تاریخ میباشد .
  1  قال الله تعالی قی القران الکریم   ( صلوا علیه و سلمواتسلیما)=558   2  واکنون بادقت نکاه کنیدبه کلمه           (ا ل ص ل و ا ت )( الصلوات )=558   3  صلوات شیعه این است    (اللهم صل علی محمد وءال محمد)= 558 (106+ 120+110+92+38 + 92  )= 558   5  توجه مخصوص به موضوع           (اللهم  صل  علی  علی  و لی  الله)=558  6  و اینک توجه کامل نمائید             ( اللهم  صل   علی  سیده   النساء )=558 7 ( اللهم   صل   علی  الحسنین )= 558 8 ( اللهم  صل   علی  (  ز  هر ی ) = 558 9  ( اللهم صل علی حجه ابن الحسن ) = 558 10(اللهم صل علی(اباصالح )(المهدی) = 558   واین گوشه ای از علم حروف است که که فقط اهل ولایت میدانند.   درتمام کتابها و وبلاکها بگردید نظیر این لوح نورانی را پیدانمیکنید .          به همه بگوئید بعد ازاین دیگر صلوات ابتر نفرستند .            (  اللهم صل علی محمد وءال محمد وعجل فرجهم )
 
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم..
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
.
.اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم..
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
به درستی که خدای تعالی و فرشتگانِ او، درود می فرستند بر پیغمبرِ عالی مقدار. ای انی که گرویده اید به خدا و رسول! صلوات دهید بر او و سلام گویید بر وی، سلام گفتی (سلامی شایسته)»
صلوات از حق تعالی، رحمتِ او است و از غیر او، طلب رحمت، و نزد جمعی، از جانب او رحمت و از ملائکه استغفار و از مؤمنان دعا.

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که را به خدا حاجتی باشد، باید که ابتدا کند به صلوات بر محمد و آل محمد و بعد از آن، حاجت خود را از او بخواهد و ختمِ آن دعا کند به صلوات بر محمد و آل محمد. پس به درستی که حق تعالی از آن، بزرگوارتر و کریم تر است که هر دو طرف دعا را اجابت کند و میان را واگذارد. چه صلوات بر محمد و آل محمد، در حجاب نمی ماند و در معرض قبول می افتد. اللهم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم


آیت الله مجتهدے تهرانے(ره):
فشار زندگی را تحمل کنید، که این از گنج های بهشت و از گنج های خوبی است.
دنیا سختے دارد، فشار دارد، پس صبر کنید
مرتب پیش این و آن ننشین و شکایت نکن. از خدا گله و شکایت نکن که « خدایا، چرا مرا اینجوری کردی؟ چرا سنگ بہ در بسته مےبارد؟»
صبر و ظفر هردو دوستان قدیمند بــر اثــر صبـر ، نـوبـت ظفـر آیــد
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
 به مان اهانت شده
 به پدر حقیقی مان توهین شده
و ما همچنان زنده ایم و خود را مسلمان می دانیم
عزیزم....برای خودم متاسفم که چقدر بی خی شده ام و همچنان زنده ام و نفس می کشم
توقع دارم نواده تان هم ظهور کند و من...من که خیلی خودم از خودم بی خبرم،یاورش باشم
بی گناه نیستم   ولی ...با تمام این نقص هایم خونم به جوش آمده  و می خواهم حداقل در این وبلاگم اعتراض کنم
به تمام انی که با قلمشان و عملشان به شما توهین نموده اند و تمام انی که از  این توهین حمایت کرده اند
قبولم نما....
  درودم بر شما و اهل بیتتان باد  از ازل تا ابد
اللهم صل علی محمدو آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین
اللهم صل علی محمد و ال محمد واهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم خدایا درود فرست بر محمد وال محمد ومرا در انجا که حق به اختلاف وشبهه در افتد از جانب خود هدایت فرما که تو هر را بخواهی به راه راست هدایت میفرمایی (منقول از مصباح متهجد)


اللهم صل علی محمد و علی آل محمد وعجل فرجهم

م عان حرم حضرت زینب(س).........ما همه عباس توایم زینب جان

اللهم صل علی محمد و علی آل محمد وعجل فرجهم

زیباترین پستهای دینی مذهبی پروفایلبسم الله الرحمن الرحیم ب قلم در دست هایم بی قراری کرد صحن ورق های سپیدم را بهاری کرد ب که روح شعر از امید خالی بود تا نامت آمد باز میل ماندگاری کرد با واژه ها حرف دلم را تا زدم دیدم مضمون به مضمون عشق را با خویش جاری کرد ناگاه شوری در درون من به پا گشت و در خاطرم یاد آوری روزگاری روزگاری کرد.... آقــــا بیا و مرغ دل را جمکرانی کن اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج اللهم اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و شیعته و المستشهدین بین یدیه اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم بحق نرجس خاتون سلام الله علیها
یه پیر دانا میگفت خیلی از ما آدما جای اینکه شیعه باشیم شیبه هستیم
شیب به سمت گناه
امروز شیعه بودی یا شیبه?
میلاد مهربانی که قطرات باران، شه حیات را از او وام ‏گرفته ‏اند و در حافظه جویبارها، جز تکرار نامش هیچ نیست و جعفر صادق (ع)، شکوهمندی که گیرایی کلامش، نغمه های آسمانی را به سکوت وا می دارد، فرخنده باد
با سلام شهادت چند هزار نفر از ی حجاب را که در زمان دیکتاتوری رضاخان به علت قانون کشف حجاب در مسجد گوهرشاد به شهادت رسیدند و نی که بر اثر کشیدن چادر از سرشان به شهادت رسیدند را گرامی می داریم.   اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم عجل لولیک الفرج

آیت الله بهجت :
حسین فرمودند: هرڪس پس ازشهادت به زیارت من بیاید درروز قیامت به زیارت اومی روم واگرنباشد جزدرآتش اوراازآتش بیرون می آورم
ملکوت، ص۴۶
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بسم الله الرحمن الرحیم حجت ال والمسلمین حیدر علی یوسفان به هنگام رحلت نگاهش به در اتاق بود و با چهره ای خندان و نورانیت خاص و ذکر بر لب در سن هشتادو پنج سالگی از دنیا رفت. خوشا به سعادتش. شرح حال ایشان در کتاب مشاهیر نجف آباد نیز ذکر شده/ همسر ایشان وقتی از دنیا رفت نتوانستم در مجلس ختم شرکت کنم و از راه دور فاتحه ای با توجه به آنچه بر زبان جاری می خواندم. شب به خواب پسرش آمده بود که می خواهم بروم خانه جواد! رحمت الله علیهما اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم
دریافت
حجم: 5.33 مگابایت

این هم فایل کتاب خلاصه الحساب،همراه با خط خوانا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
با سلام شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) دردانه آفرینش و دخت گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را به همه آزادگان و شیعیان جهان تسلیت عرض می نماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم کن لولیک الفرج


اثرات صله رحم (ارتباط با خویشاوندان)
١- مال را رشد میدهد. ٢- عمل ها را پاک میکند. ٣- بلا را دفع میکند. ٤- حساب را آسان میکند. ٥- از گناهان حفظ میکند. ٦- انسان را نزد اهل و عیال محبوب کند. ٧- دشمن را ذلیل میکند. ٨- خلق را نیکو کند. ٩- اجل را دور کند ،گاهی عمر سه ساله را تا سی سال افزایش دهد. ١٠- برای هر قدم جهت صله رحم چهل هزار حسنه نوشته شود.
سراج الشیعة ص١٨
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم انصر ال و المسلمین و اخذل الکفار و المنافقین
اللهم انصر جیوش المسلمین و ع ر الموحدین و اخذل الکفار و المنافقین
الهی آمین بحق محمد و آل طاهریناللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
ما چند نفر هستیم(ف.س.و)
بسم الله الرحمن الرحیم ایشان جزء مقسمین شهریه آیت الله العظمی گلپایگانی بود. پدر شهید حسن ابوالقاسمی(شفیعی). حجت ال و المسلمین شفیعی بدون استثنا شبهای در منزل خود مجلس روضه و دعای کمیل برگزار می کرد، هنوز نیز این جلسه ادامه دارد و ظاهرا این سنت را از پدرشان به ارث برده بودند. یکی از شوخ طبعی هایش: وقتی ی از زیارت خانه خدا یا عتبات عالیات برمی گشت و به دیدارش می رفت، پس از دریافت سوغاتی می گفت ما که قبول کردیم حالا خدا می خواهد قبول کند یا نکند پس از چند سال از رحتلش هنوز گاهی دیگران خوابش را می بینند، شاید به خاطر مجلس حسین باشد! مدفون در گ ار علی بن جعفر قم/ اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم
و باز هم گل پر پر شد
پیر غلامی حسین (ع) که سالها نقش را در تعزیه ها در روستای سرسبزمان ایفا می کرد صبح دیروز به مورخ 1393/05/24 در بهشت زهرا تربقان در آرامگاه ابدی خویش دفن گردید
با ذکر صلوات و قرائت فاتحه ای روحش را شاد فرمایید اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اول اینو بگم : اون ناشناس ِ در پست قبل ..... یه کامنت داد و نابودم کرد :))) اما مدیونی اگر فکر کنی نفهمیدم کی هستی :)))
...
روز پنج شنبه است خوبه یک یادی هم از اونایی که یه روزی با حضورشون بهمون آرامش میدادن و حالا ما میتونیم با یه صلوات به روحشون آرامش بدیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
خدایا خوب هات دوست داشتنی اند ... بد و خوب میل به داشتن خوب هات دارن...
خدایا این روزها دارم فکر میکنم یکی و میبینی که خیلی خوبه ،دلت خیلی میخواهدش... اما شاید مال تو نباشه،به قول معروف میگن جنس خوب رو زمین نمی مونه ...
نمیشه چون بهمون نمی رسه غم باد بگیریم،شاید باید قید داشتنش را زد برای خودت بودن را زد اما میتوان از او الگو گرفت و مثل او شد... _________ دلم میخواد مثل ص با علاقه و انرزی دنبال درسم باشم و کنارش خندان و متواضع باید مثل سپ برای نگه داشتن دوستام تلاش کنم،راحت به خاطر بدی هاشون کنارشون نزارم
باید مثل کو چشم زیبا بین داشته باشم و زیبایی ها افراد و ببینم حتی ،زشت ترین ها هم زیبایی ها و جذ ت خاص خودشون و دارن
باید مثل سو خدمت رسانی و دوست داشته باشم و برا هر چیز حساب و کتاب نکنم باید مثل سل
هیچی بهم برنخوره و همش بخندم ... __________
روز دوم ماه مبارک هست

فال حافظ گرفته ام غزل چه شد آمده است؟ ابراهیم تو هم در عجبی که چه شد؟مگر نه؟ نمیزارم اوضاع اینطور بمونه درستش میکنم ،قول میدم:)
برامون دعا کن ابراهیم،دستانم را بگیر ... اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم