اردیبهشت

ع پروفایل ع پروفایل غمگین ع پروفایل خاص
ع فانتزی پروفایل وایبر - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:13
ع های پروفایل فانتزی - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:12
ع فانتزی پروفایل دختر - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:12
ع پروفایل فانتزی پسرونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:11
ع پروفایل فانتزی قشنگ - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:10
ع پروفایل فانتزی - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:10
ع پروفایل فانتزی جدید - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:09
ع پروفایل فانتزی دخترانه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:09
ع پروفایل فانتزی دخترونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:08
ع پروفایل پسرانه برای لاین - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:08
ع پروفایل پسرانه تلگرام - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:07
ع پروفایل پسرانه جدید - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:06
ع پروفایل پسرانه شیک - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:06
ع پروفایل پسرانه خاص - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:05
ع پروفایل پسرانه غمگین - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:05
ع پروفایل پسرانه شاد - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:04
ع پروفایل پسرانه کارتونی - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:04
ع پروفایل پسرانه خفن - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:03
ع پروفایل عاشقانه برای پسر - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:02
ع پروفایل عاشقانه پسرانه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:02
ع پروفایل عاشقانه زیبا - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:01
ع پروفایل عاشقانه پسرونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:00
ع پروفایل عاشقانه فانتزی - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 5:00
ع پروفایل عاشقانه دخترونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:59
ع پروفایل عاشقانه واتساپ - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:58
ع پروفایل عاشقانه غمگین - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:57
ع پروفایل عاشقانه دونفره - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:57
ع پروفایل زیبای دخترونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:56
ع پروفایل زیبا جدید - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:56
ع زیبا برای پروفایل واتساپ - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:55
ع پروفایل زیبا برای وایبر - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:54
ع پروفایل زیبا برای - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:54
ع پروفایل زیبا برای لاین - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:53
ع پروفایل زیبا دخترانه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:53
ع پروفایل زیبا برای واتساپ - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:51
ع پروفایل جدید دختر - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:50
ع پروفایل جدید و زیبا - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:49
ع پروفایل جدید عاشقانه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:46
ع پروفایل جدید پسرونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:41
ع پروفایل جدید96 - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:40
ع پروفایل جدید2017 - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:38
ع پروفایل جدید دخترانه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:36
ع پروفایل جدید پسرانه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:35
ع پروفایل جدید دخترونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:26
گلچین ع پروفایل - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:25
ع پروفایل گل - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:25
ع پروفایل گل زیبا - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:24
ع پروفایل گلها - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:24
ع پروفایل دخترانه زیبا - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:23
ع پروفایل دخترونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:22

ع پروفایل دخترونه خفن - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:22
ع پروفایل دخترونه شاد - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:21
ع پروفایل دخترونه غمگین - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:20
ع پروفایل دخترونه شیک - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:19
ع پروفایل دخترونه فانتزی - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:19
ع پروفایل دخترونه جدید - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:18
ع پروفایل دخترونه خاص - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:18
ع پروفایل خیلی خاص - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:17
ع پروفایل خاص - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:16
ع پروفایل خاص دخترونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:16
ع پروفایل خاص پسرونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:15
ع پروفایل غمگین - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:02
ع های پروفایل غمگین - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:02
ع برای پروفایل غمگین - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:01
ع پروفایل غمگین قشنگ - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:01
ع پروفایل غمگین پسر - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:00
ع پروفایل غمگینی - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:00
ع پروفایل غمگین دخترونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 4:00
ع پروفایل غمگین پسرانه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:59
ع پروفایل غمگین دخترانه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:59
ع پروفایل فانتزی - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:58
ع پروفایل پسرانه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:58
ع پروفایل عاشقانه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:57
ع پروفایل زیبا - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:56
ع پروفایل جدید - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:56
ع پروفایل گل - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:55
ع پروفایل دخترونه - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:55
ع پروفایل خاص - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:55
ع پروفایل غمگین - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:54
ع پروفایل - دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 - 3:53
auto - نمایشگاه خودرو- 22 تا 29 آوریل 2015- 2 تا 9 ارديبهشت 1394- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ieds - china surfactant and detergent exhibition- نمایشگاه بین المللی مواد شوینده و صابونی- 22 تا 24 آوریل 2015- 2 تا 4 ارديبهشت 1394 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hortiflorexpo ipm - باغبانی و گلکاری - 22 تا 24 آوریل 2015- 2 تا 4 ارديبهشت 1394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ printech - تجاری پرینتر و لوازم جانبی - 23 تا 25 آوریل 2015 - 3تا 5 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- china international elevator expo- بین المللی آسانسور- 28 تا 30 آوریل 2015- 8 تا 10 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- sial - بین المللی غذاهای آسیایی - 6 تا 8 می 2015 - 16 تا 18 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- world travel fair - نمایشگاه سفر و گردشگری - 8 تا 10 می 2015 - 18 تا 20 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- bakery china- تجاری نان و شیرینی - 12 تا 15 می 2015- 22 تا 25 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- china epower -انرژی الکتریسیته و فناوری الکتریکی - 13 تا 15 می 2015- 23 تا 25 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- cwee-china shanghai international wind energy exhibition - نمایشگاه و کنفرانس انرژی باد- 13 تا 15 می 2015- 23 تا 25 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- china international medicinal equipment - بین المللی تجهیزات پزشکی - 15 تا 18 می 2015- 25 تا 28 ارديبهشت 1394- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- agriequip - بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین کشاورزی - 27 تا 29 می 2015- 6 تا 8 داد 1394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- biofach china محصولات ارگانیک-28 تا 30 می- 7 تا 9 داد 1394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ international luxury travel market asia - سفرهای لو و مجلل - 1 تا 4 ژوئن 2015-11 تا 14 داد1394 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
canton fair phase 2 - فاز 2 cief - صادرات و واردات کالای چین - 23 تا 27 آوریل 2015 - 3 تا 7 فروردین 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- boat china & water sports expo - نمایشگاه قایق - 28 آوریل تا 3 می - 8 تا 13 ارديبهشت - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dive china - نمایشگاه حرفه ای غواصی - 28 آوریل تا 3 می 2015- 8 تا 13 ارديبهشت 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- canton fair phase 3 - فاز3 cief - صادرات و واردات کالای چین - 1 تا 5 می 2015 - 11 تا 15 ارديبهشت 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spring fair cantontex - نمایشگاه پارچه قماش ، م ومات و نخ - 7 تا 9 می 2015 - 17 تا 19 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guangzhou wood - plastic compesites fair(wpc) - بین المللی کامپوزیتهای چوبی-پلاستیکی - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- lock china - china lock industry expo بین المللی صنعت قفل - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gz toilet expo - نمایشگاه بین المللی تو های قابل حمل و سرویس بهداشتی عمومی - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guangzhou international aquarium show gias - نمایشگاه آکواریوم - 9 تا 11 می 2015- 19 تا 21 ارديبهشت 1394 - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wood - نمایشگاه بین المللی چوب و محصولات چوبی - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- roof china - نمایشگاه تجاری ساخت بام - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gbe china biliards exhibition - نمایشگاه بیلیارد چین - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
برنامه شگاه فرهنگی در روز دوم ارديبهشت ماه تاریخ درج خبر : 1394/02/01 04:20:46 ب.ظ شگاه فرهنگی کتابخانه ملی در روز دوم ارديبهشت میزبان یک نشست خواهد بود. به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، شگاه فرهنگی روز چهارشنبه دوم ارديبهشت ماه میزبان یک نشست خواهد بود. اولین جلسه از سلسله نشست های " تاملاتی پیرامون مقوله فرهنگ در جهان معاصر ، با تاکید بر مسائل ایران " با سخنرانی بیژن عبدالکریمی از ساعت 16:30 تا 18 در سالن شگاه فرهنگی برگزار خواهد شد، شرکت عموم علاقه مندان در این نشست بلامانع است.
یکی دو ماه قبل از عید بود که عزیزی تماس گرفت و من را به شعرخوانی در محفل شعری در مهاباد دعوت کرد و گفت این محفل شاعرانه ارديبهشت خواهد بود. سال نو آغاز شد و فروردین گذشت و ارديبهشت رسید. نهایتا همان عزیز تماس گرفت و گفت مراسم پس فردا است و باید خودت را برسانی. من که معمولاً اهل سفر نیستم و رفیق و همراهی نداشتم و علاوه بر آن...
تاریخ برنامه این بازی ها به شرح زیر است:

دور رفت:

2 ارديبهشت، ساعت 23:15 به وقت تهران

اتلتیکومادرید - چلسی

3 ارديبهشت، ساعت 23:15 به وقت تهران

رئال مادرید – بایرن مونیخدور برگشت:

9 ارديبهشت، ساعت 23:15 به وقت تهران

بایرن مونیخ – رئال مادرید

10 ارديبهشت، ساعت 23:15 به وقت تهران
چلسی – اتلتیکومادریدفینال این دوره از رقابت ها 3 داد در لیسبون پرتغال برگزار می شود
تاریخ برنامه این بازی ها به شرح زیر است:

دور رفت:

2 ارديبهشت، ساعت 23:15 به وقت تهران

اتلتیکومادرید - چلسی

3 ارديبهشت، ساعت 23:15 به وقت تهران

رئال مادرید – بایرن مونیخدور برگشت:

9 ارديبهشت، ساعت 23:15 به وقت تهران

بایرن مونیخ – رئال مادرید

10 ارديبهشت، ساعت 23:15 به وقت تهران
چلسی – اتلتیکومادریدفینال این دوره از رقابت ها 3 داد در لیسبون پرتغال برگزار می شود
انواع مدل لباس عروس برای ارديبهشت 96
امروز در سایت پارلین در بخش مدل لباس عروس جدیدترین مدل های لباس عروس در ارديبهشت ماه 96 و مد روز در تهران را آماده کرده ایم که در ادامه ع این مدل ها را می بینید
همچنین ببینید :
مدل لباس عروس ایرانی
مدل لباس نامزدی ایرانی
شیک ترین و زیباترین مدل های لباس عروس در تهران در سال 1396
ارديبهشت ماه 96" src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/04/the-new-models-bridal-may-96-1.jpg" alt="مدل های جدید لباس عروس ارديبهشت ماه 96" width="450" height="644" / onload="resetwh(this,470);">
مدل لباس عروس جدید در تهران
انواع مدل های لباس عروس شیک ایرانی, مدل های جدید لباس عروس ارديبهشت ماه 96, مدل لباس های عروس گیپور و دانتل در تهران, جدیدترین مدل های لباس عروس مد شده در تهران, ع شیک ترین و زیباترین مدل های لباس عروس ایرانی 1396 و 2017
ارديبهشت ماه 96" src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/04/the-new-models-bridal-may-96-2.jpg" alt="مدل های جدید لباس عروس ارديبهشت ماه 96" width="450" height="644" / onload="resetwh(this,470);">
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع : انواع مدل لباس عروس برای ارديبهشت 96
http://parlyn.net/the-new-models-bridal-may-96
گالری ع انواع مدل های جدید کیک تولد ارديبهشت 96
امروز در بخش گالری ع پارلین, ع انواع مدل های جدید کیک تولد دخترانه پسرانه عاشقانه را آماده کرده ایم که شما در ادامه مطلب این مدل ها را می بینید
ارديبهشت 96" src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/05/new-models-for- s-birthday-cake-boy-1.jpg" alt="مدل های جدید کیک تولد ارديبهشت 96" width="450" height="434" / onload="resetwh(this,470);">
ع کیک تولد عاشقانه
گالری ع زیباترین مدل های ککی تولد عاشقانه پسرانه دخترانه, مدل های جدید و زیبای کیک تولد مد روز در تهران, ع جدید طرح های کیک تولد شیک و مجلسی ویژه افراد مهم, مدل های جدید کیک تولد ارديبهشت 96, بهترین مدل های کیک تولد عاشقانه در سال 1396 و 2017 در سایت پارلین
ارديبهشت 96" src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/05/new-models-for- s-birthday-cake-boy-2.jpg" alt="مدل های جدید کیک تولد ارديبهشت 96" width="450" height="327" / onload="resetwh(this,470);">
###################
منبع : مدل کیک تولد عاشقانه در ارديبهشت 96
http://parlyn.net/new-models-for- s-birthday-cake-boy


امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی چهارم دبیرستان رشته هنر ارديبهشت 91
امتحان-نهایی-آشنایی-با-میراث-فرهنگی-چهارم-دبیرستان-رشته-هنر-<font style=ارديبهشت-91" / onload="resetwh(this,470);"> امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی چهارم دبیرستان رشته هنر ارديبهشت 91، در قالب pdf و در 3 صفحه. فایل


هفتاد و پنجمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، ساعت 24:00 روز 26 ارديبهشت ماه 96 به حساب س رستان خانوار واریز می‌شود.
 
لینک خبر
 
 

با “خون دل” زندگی ام در جریان است.

اس ام اس کاریکلماتور
sms karikalamator 

 

بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
 
اس ام اس کاریکلماتور
sms karikalamator

بعضی ها پای حرفی که می زنند می ایستند
و بعضی ها زانو می زنند.
با “خون دل” زندگی ام در جریان است.

اس ام اس کاریکلماتور
sms karikalamator 

 
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
 

اس ام اس کاریکلماتور
sms karikalamator

بعضی ها پای حرفی که می زنند می ایستند
و بعضی ها زانو می زنند.
محمد ق ی دبیر ستاد مردمی بزرگداشت مختومقلی فراغی گفت : مراسم بزرگداشت این شاعر بزرگ و مشهور از پنج شنبه هفدهم تا بیست و ششم ارديبهشت در ای مختلف ترکمن صحرا برگزار می شود. دبیر ستاد مردمی بزرگداشت، زمان برگزاری مراسم پدر ادبییات ترکمن مختومقلی فراغی را به ترتیب زیر اعلام کرد: پنج شنبه 17 ارديبهشت 94 در آجی قوشان + شهر فراغی 18 ارديبهشت در کلاله شنبه 19 ارديبهشت در آق قلا یکشنبه 19 ارديبهشت در بندرترکمن دوشنبه 21 ارديبهشت در گنبد 22 ارديبهشت در گمیشان چهارشنبه 23 ارديبهشت در مراوه تپه پنج شنبه 24 ارديبهشت در آق توقای ( شب در چادرها ) 25 ارديبهشت در آق توقای ( مراسم رسمی با حضور مسئولین ) منبع : اولکامیز
canton fair phase 2 - فاز 2 cief - صادرات و واردات کالای چین - 23 تا 27 آوریل 2015 - 3 تا 7 فروردین 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- boat china & water sports expo - نمایشگاه قایق - 28 آوریل تا 3 می - 8 تا 13 ارديبهشت - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dive china - نمایشگاه حرفه ای غواصی - 28 آوریل تا 3 می 2015- 8 تا 13 ارديبهشت 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- canton fair phase 3 - فاز3 cief - صادرات و واردات کالای چین - 1 تا 5 می 2015 - 11 تا 15 ارديبهشت 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spring fair cantontex - نمایشگاه پارچه قماش ، م ومات و نخ - 7 تا 9 می 2015 - 17 تا 19 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guangzhou wood - plastic compesites fair(wpc) - بین المللی کامپوزیتهای چوبی-پلاستیکی - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- lock china - china lock industry expo بین المللی صنعت قفل - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gz toilet expo - نمایشگاه بین المللی تو های قابل حمل و سرویس بهداشتی عمومی - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guangzhou international aquarium show gias - نمایشگاه آکواریوم - 9 تا 11 می 2015- 19 تا 21 ارديبهشت 1394 - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wood - نمایشگاه بین المللی چوب و محصولات چوبی - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- roof china - نمایشگاه تجاری ساخت بام - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gbe china biliards exhibition - نمایشگاه بیلیارد چین - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- steel build - مصالح ساختمان های ف ی و سازه های استیل - 9 تا 11می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gtcff - سینما و تئاتر - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- china sauna , spa , pool - سونا ، اسپا و است - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- acpe china - فناوری و پنل های کامپوزیت آلومینیومی - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 اردیبشت 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- coat expo - روکش ، جوهرهای چاپ و چسب - 11 تا 13 می 2015 - 21 تا 23 ارديبهشت 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gmf guangzhou international garden machinery fair - ماشین آلات باغبانی -12 تا 14 می 2015 - 22 تا 24 ارديبهشت 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- china plas - صنعت لاستیک و پلاستیک - 20 تا 23 می 2015 - 30 ارديبهشت تا 2 داد 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ceramics china - صنعت سرامیک - 1 تا 4 ژوئن 2015 - 11 تا 14 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- shoes & leather -کفش و کالاهای چرمی - 1 تا 3 ژوئن 2015- 11 تا 13 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mhe china guangzhou international medicine and health care industry expo - صنعت دارو و مراقبت های پزشکی - 4 تا 6 ژوئن 2015- 14 تا 16 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- china guangzhou international nutrition & health food and organic product exhibition- غذاهای سالم و مغذی و ارگانیک - 4 تا 6 ژوئن 2015 - 14 تا 16 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ifpe china - ماشین آلات فرآوری موادغذایی - بسته بندی و ابزار تست سلامت مواد غذایی - 4 تا 6 ژوئن 2015 - 14 تا 16 داد 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ife- china international food exhibition - موادغذایی - 4 تا 6 ژوئن 2015 - 14 تا 16 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- china guangzhou international edible oil and olive oil - روغن های خوراکی و روغن زیتون - 4 تا 6 ژوئن 2015 - 14 تا 16 داد 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- electrical building technology - فناوری ساختمان های برقی (الکتریکال) - 9 تا 12 ژوئن 2015 - 19 تا 22 داد 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guangzhou electrical building technology gile - اتوماسیون ساختمان های الکتریکال - 9 تا 12 ژوئن 2015 - 19 تا 22 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wire & cable - سیم و کابل و م ومات - 9 تا 12 ژوئن 2015 - 19 تا 22 داد 1394 - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه     ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/646498019.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" /> تصویر نوشته های جذاب برای افراد متولد ارديبهشت ماه که می‌خواهند تصویر پروفایل خود را تغییر دهند یا تصویر نوشته های ماه تولدشان را داشته باشند.  ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/694033301-parsnaz-com.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" /> تصویر پروفایل و تصویر نوشته برای متولدین ارديبهشت ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/910984991-parsnaz-com.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" /> تصویر پروفایل و تصویر نوشته برای متولدین ارديبهشت ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/413584039-parsnaz-com.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" /> تصویر پروفایل و تصویر نوشته برای متولدین ارديبهشت ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/200592702-parsnaz-com.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" /> ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/922454309-parsnaz-com.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" /> ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/1243508333-parsnaz-com.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" /> ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/1110548109-parsnaz-com.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" /> ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/584745974-parsnaz-com.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" /> تصویر نوشته متولد ارديبهشت،تصویر تولد ارديبهشت ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/289026911-parsnaz-com.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" /> ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/709117999-parsnaz-com.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" /> تصویر پروفایل متولد ارديبهشت،تصویر نوشته های متولدین ماه ارديبهشت، ارديبهشت ماه" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/04/77445677-parsnaz-com.jpg" alt="ع پروفایل و ع نوشته متولدین ارديبهشت ماه" />
جدید ترین کانال 25 ارديبهشت روز بزرگداشت فردوسی کانال 25 ارديبهشت روز بزرگداشت فردوسی برای تلگرام
کانال 25 ارديبهشت روز بزرگداشت فردوسی بهترین کانال 25 ارديبهشت روز بزرگداشت فردوسی کانال های جدید 25 ارديبهشت روز بزرگداشت فردوسی ادامه مطلب

کاراته کاهای رده سنی بزرگسالان عصر روز شنبه 12 ارديبهشت ماه وارد ششمین مرحله اردوی آماده سازی می شوند.

به گزارش سایت فدراسیون کاراته، ششمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگسالان از روز شنبه 12 ارديبهشت ماه در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز می شود.
این مرحله اردو تا عصر روز چهارشنبه 16 ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
در وزن منهای 55کیلوگرم: مجید حسن نیا، محمد خادم رضایی، میعاد یاری
در وزن منهای60کیلوگرم: مهدی زاده، هامون درفشی پور، محمد شهریاری

کاراته کاهای رده سنی بزرگسالان عصر روز شنبه 12 ارديبهشت ماه وارد ششمین مرحله اردوی آماده سازی می شوند.

به گزارش سایت فدراسیون کاراته، ششمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگسالان از روز شنبه 12 ارديبهشت ماه در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز می شود.
این مرحله اردو تا عصر روز چهارشنبه 16 ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
در وزن منهای 55کیلوگرم: مجید حسن نیا، محمد خادم رضایی، میعاد یاری
در وزن منهای60کیلوگرم: مهدی زاده، هامون درفشی پور، محمد شهریاری
چرا دهم ارديبهشت روز خلیج فارس نامیده شده چرا دهم ارديبهشت روز خلیج فارس نامیده شده چرا دهم ارديبهشت روز خلیج فارس نامیده شده چرا دهم ارديبهشت روز خلیج فارس نامیده شده چرا دهم ارديبهشت روز خلیج فارس نامیده شده ادامه مطلب
عناوین روزهای هفته معرفی مشاغل
اول ارديبهشت: روز «مشاوره و موفقیت تحصیلی»،
دوم ارديبهشت: روز «مشاوره و آمایش شغلی»،
سوم ارديبهشت: روز «مشاوره و انتخاب آگاهانه تحصیلی شغلی»،
چهارم ارديبهشت: روز «مشاوره و سلامت روانی اجتماعی»،
پنجم ارديبهشت: روز «مشاوره و اجرای شعار سال(اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)
ششم ارديبهشت: روز «مشاوره و کارآفرینی»
هفتم ارديبهشت: روز «مشاوره و خلاقیت و نوآوری»
جشن ارديبهشتگان فرخنده بادجشن ارديبهشتگان جشن ارديبهشتگان روز سوم هر ماه و ماه دوم هر سال خورشیدی به نام ارديبهشت امشاسپند است.

گاه شماری ایران باستان ، روز سوم هر ماه و ماه دوم هر سال خورشیدی به نام ارديبهشت امشاسپند است. زرتشتیان، ارديبهشت روز از ارديبهشت ماه را جشن می گرفتند و آن را "ارديبهشتگان" می نامیدند. سومین یشت از اوستا به نام همین امشاسپند است. این امشاسپند قانون ایزدی و نظم اخلاقی در جهان است . درباره وی آمده است که : " ارديبهشت را خویشکاری (=وظیفه) این است که دیوان نهلد تا روان دروندان را در دوزخ به بیش از گناهی که ایشان را است پا راه کننده و (دیوان را) از ایشان باز دارد. "
درباره آداب و رسوم مربوط به ارديبهشتگان اطلاعی در دست نیست اما مطابق جشنهای دیگر ، ابوریحان بیرونی به آن اشاره نموده است که روز سوم ارديبهشت ماه ، ارديبهشت روز است و آن عیدی است که ارديبهشتگان نام دارد، برای آنکه هر دو با هم متفق شده اند . معنای این نام ، آن است که راستی بهتر است و برخی گفته اند که منتهای خیر است و ارديبهشت ملک آتش و نور است و این دو با او مناسبت دارد و خداوند او را به این کار موکل ویسنده: مرادی
لب هایم آ ایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است

اس ام اس کاریکلماتور
sms karikalamator

قند خون مزه تلخی به زندگی می دهد.

اس ام اس کاریکلماتور
sms karikalamator 

دروغ یعنی
تقدیم هدیه به دیگران.

اس ام اس کاریکلماتور
sms karikalamator

 
هنگام گناه باز می دارد

بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
بیل گیتس
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
ارديبهشت
 
اس ام اس کاریکلماتور
sms karikalamator

پیری دورانی است
که انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست
چند روز پیش تولدم بود اما . . . . شهاب زمانی: زمان کوتاه است و زمین گرد . به اندازه نگاهی و آهی . به کوتاهی آه های برآمده از عمق جان . آه های کشیده و نکشیده . وقتی مه دنیا چنین کوتاه است چه جای آه کشیدن که می گویند آه . آه افسوس خارانه زندگی را به تلخی می برد و زمانه را تنگ می کند بر مردمان . چه جای آه کشیدن است وقتی که ارديبهشت پر گل است و هر گل آدم را یاد یار می اندازد . می دانم می دانم می دانم که دلتنگی هست می دانم که شور بختی هست اما آه چه دردی را درمان می کند . آه کدامین غم سنگین را می کاهد و کدام سوگ را به سرور می رساند . بیگانه باش با آه . آه آه ای جلوه زندگی . .
canton fair phase 2 - فاز 2 cief - صادرات و واردات کالای چین - 23 تا 27 آوریل 2015 - 3 تا 7 فروردین 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- boat china & water sports expo - نمایشگاه قایق - 28 آوریل تا 3 می - 8 تا 13 ارديبهشت - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dive china - نمایشگاه حرفه ای غواصی - 28 آوریل تا 3 می 2015- 8 تا 13 ارديبهشت 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- canton fair phase 3 - فاز3 cief - صادرات و واردات کالای چین - 1 تا 5 می 2015 - 11 تا 15 ارديبهشت 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spring fair cantontex - نمایشگاه پارچه قماش ، م ومات و نخ - 7 تا 9 می 2015 - 17 تا 19 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guangzhou wood - plastic compesites fair(wpc) - بین المللی کامپوزیتهای چوبی-پلاستیکی - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- lock china - china lock industry expo بین المللی صنعت قفل - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gz toilet expo - نمایشگاه بین المللی تو های قابل حمل و سرویس بهداشتی عمومی - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guangzhou international aquarium show gias - نمایشگاه آکواریوم - 9 تا 11 می 2015- 19 تا 21 ارديبهشت 1394 - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wood - نمایشگاه بین المللی چوب و محصولات چوبی - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- roof china - نمایشگاه تجاری ساخت بام - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gbe china biliards exhibition - نمایشگاه بیلیارد چین - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- steel build - مصالح ساختمان های ف ی و سازه های استیل - 9 تا 11می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gtcff - سینما و تئاتر - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- china sauna , spa , pool - سونا ، اسپا و است - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 ارديبهشت 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- acpe china - فناوری و پنل های کامپوزیت آلومینیومی - 9 تا 11 می 2015 - 19 تا 21 اردیبشت 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- coat expo - روکش ، جوهرهای چاپ و چسب - 11 تا 13 می 2015 - 21 تا 23 ارديبهشت 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gmf guangzhou international garden machinery fair - ماشین آلات باغبانی -12 تا 14 می 2015 - 22 تا 24 ارديبهشت 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- china plas - صنعت لاستیک و پلاستیک - 20 تا 23 می 2015 - 30 ارديبهشت تا 2 داد 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ceramics china - صنعت سرامیک - 1 تا 4 ژوئن 2015 - 11 تا 14 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- shoes & leather -کفش و کالاهای چرمی - 1 تا 3 ژوئن 2015- 11 تا 13 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- mhe china guangzhou international medicine and health care industry expo - صنعت دارو و مراقبت های پزشکی - 4 تا 6 ژوئن 2015- 14 تا 16 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- china guangzhou international nutrition & health food and organic product exhibition- غذاهای سالم و مغذی و ارگانیک - 4 تا 6 ژوئن 2015 - 14 تا 16 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ifpe china - ماشین آلات فرآوری موادغذایی - بسته بندی و ابزار تست سلامت مواد غذایی - 4 تا 6 ژوئن 2015 - 14 تا 16 داد 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ife- china international food exhibition - موادغذایی - 4 تا 6 ژوئن 2015 - 14 تا 16 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- china guangzhou international edible oil and olive oil - روغن های خوراکی و روغن زیتون - 4 تا 6 ژوئن 2015 - 14 تا 16 داد 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- electrical building technology - فناوری ساختمان های برقی (الکتریکال) - 9 تا 12 ژوئن 2015 - 19 تا 22 داد 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guangzhou electrical building technology gile - اتوماسیون ساختمان های الکتریکال - 9 تا 12 ژوئن 2015 - 19 تا 22 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wire & cable - سیم و کابل و م ومات - 9 تا 12 ژوئن 2015 - 19 تا 22 داد 1394 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- guangzhou intarnational lighting exhibition - روشنایی - 9 تا 12 ژوئن 2015- 19 تا 22 داد1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منبع : ترجمه شده از سایت http://www.tradefairdates.com
auto - نمایشگاه خودرو- 22 تا 29 آوریل 2015- 2 تا 9 ارديبهشت 1394- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ieds - china surfactant and detergent exhibition- نمایشگاه بین المللی مواد شوینده و صابونی- 22 تا 24 آوریل 2015- 2 تا 4 ارديبهشت 1394 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hortiflorexpo ipm - باغبانی و گلکاری - 22 تا 24 آوریل 2015- 2 تا 4 ارديبهشت 1394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ printech - تجاری پرینتر و لوازم جانبی - 23 تا 25 آوریل 2015 - 3تا 5 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- china international elevator expo- بین المللی آسانسور- 28 تا 30 آوریل 2015- 8 تا 10 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- sial - بین المللی غذاهای آسیایی - 6 تا 8 می 2015 - 16 تا 18 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- world travel fair - نمایشگاه سفر و گردشگری - 8 تا 10 می 2015 - 18 تا 20 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- bakery china- تجاری نان و شیرینی - 12 تا 15 می 2015- 22 تا 25 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- china epower -انرژی الکتریسیته و فناوری الکتریکی - 13 تا 15 می 2015- 23 تا 25 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- cwee-china shanghai international wind energy exhibition - نمایشگاه و کنفرانس انرژی باد- 13 تا 15 می 2015- 23 تا 25 ارديبهشت 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- china international medicinal equipment - بین المللی تجهیزات پزشکی - 15 تا 18 می 2015- 25 تا 28 ارديبهشت 1394- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- agriequip - بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین کشاورزی - 27 تا 29 می 2015- 6 تا 8 داد 1394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- biofach china محصولات ارگانیک-28 تا 30 می- 7 تا 9 داد 1394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ international luxury travel market asia - سفرهای لو و مجلل - 1 تا 4 ژوئن 2015-11 تا 14 داد1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ibctf- international building & construction - ساخت و ساز و ساختمان - 1 تا 4 ژوئن 2015 - 11 تا 14 داد 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- kitchen & bath china - نمایشگاه آشپزخانه و - 3 تا 6 ژوئن 2015 - 13 تا 16 داد 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- international bags leather and shoes exhibition -blse - نمایشگاه کیف- کفش- چرم - 4 تا 6 ژوئن 2015- 14 تا 16 داد 1394 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- shanghai international aviation interiors design &mro exhibition -طراحی داخل هواپیما و mro 5 تا 7ژوئن 2015 - 15 تا 17 داد 1394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ overseas property , immigration and investment fair - ثروت ها،مهاجرت و سرمایه گذاری خارج کشور - 5 تا 7 ژوئن 2015 - 15 تا 17 داد 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- aquatech china - تکنولوژی آب - 10 تا 12 ژوئن 2015 - 20 تا 22 داد 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- flowex china expo - پمپ - شیر (سوپاپ ) - لوله - 10 تا 12 ژوئن 2015 - 20 تا 22 داد 1394 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- china tunnel expo - ساخت و ساز و تونل سازی - 10تا 12 ژوئن 2015 - 20 تا 22 داد 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- cm china expo - ماشین آلات و تجهیزات و لوازم یدکی ساخت و ساز - 10 تا 12 ژوئن 2015 - 20 تا 22 داد 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- shanghai international import and export food & beverage exhibition- نمایشگاه صادرات و واردات مواد غذایی و نوشیدنی - 10 تا 12 ژوئن 2015 - 20 تا 22 داد 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ev china- چاره سازی برای خودروهای برقی - 11 تا 14 ژوئن 2015 - 21 تا 24 داد 1394 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- shanghai tex - صنعت نساجی - 15تا 18 ژوئن 2015 - 25 تا 28 داد 1394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- beijing essen welding & cutting - فناوری جوش و برش - 16 تا 19 ژوئن 2015 - 26 تا 29 داد 1394 منبع : برگرفته از سایت http://www.tradefairdates.com/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 92 ها 22 ارديبهشت ماه به صورت کارنامه منتشر می شود.حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده نتایج اولیه آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال 92 به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه مذکور  یکشنبه 22 ارديبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.وی گفت: دفترچه راهنمای انتخاب رشته یک روز پیش از اعلام نتایج و در تاریخ 21 ارديبهشت ماه منتشر می شود.
به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، مجاز شدگان به انتخاب رشته حق انتخاب 100 رشته را از میان کد رشته محلهای امتحانی مجاز و یا کد رشته امتحانی مجاز دارند.
توکلی خاطرنشان کرد که فرایند اتنخاب رشته طی روزهای 24 تا 28 ارديبهشت ماه صورت می گیرد.
پژو 2008 <font style=ارديبهشت رونمایی و پیش فروش می شود" />
بر اساس اعلام مدیرعامل ایران خودرو، پژو ۲۰۰۸ ارديبهشت ماه در ایران رونمایی شده و آ ارديبهشت پیش فروش می‌شود.
پژو 2008 <font style=ارديبهشت رونمایی و پیش فروش می شود" />
بر اساس اعلام مدیرعامل ایران خودرو، پژو ۲۰۰۸ ارديبهشت ماه در ایران رونمایی و آ ارديبهشت پیش فروش می‌شود.
صداوسیما اعلام کرده است که هشتم ارديبهشت ماه اولین مناظره انتخاباتی نامزدها حول مسائل اقتصادی- اجتماعی برگزار می شود. این مناظره در کنار دو مناظره دیگر در روزها 15 و 22 ارديبهشت برگزار می شود مناظره 15 ارديبهشت حول مسائل است و مناظره 22 ارديبهشت باز هم درباره مسائل اقتصادی است.