آیت الله مجتهدی تهرانی ره

آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) :
مادر باید از شما راضی باشد.اگر میخواهید بهشتی شوید، مادر باید از شما راضی باشد. مادر از پدر مهم تر است.
☘️ در روایت آمده ی از رسول خدا ص پرسید : «من به چه ی خوبی کنم؟»
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند : مادرت
مجددا پرسید ، فرمودند : مادرت . بار چهارم در جواب فرمودند : پدرت .سه مرتبه فرمودند مادر و یک مرتبه فرمودند پدر.
چون مادر رقیق القلب است. اگر انسان مقداری به حرف مادر نرود، دلش میگیرد. اما پدر اینطور نیست، لذا مادر را سه مرتبه سفارش د و پدر را یک مرتبه. هر شب یک سوره ی قرآن برای پدر و مادرتان بخوانید و یادشان کنید و بر این کار مقید باشید.

به نقل از کانال ایت الله مجتهدی تهرانی@mojtahedi_tehrani
موعظه مرحوم آیت الله احمد مجتهدی تهرانی موعظه آیت الله اراکی به نجار از زبان آیت الله مجتهدی http://s5.picofile.com/file/8151520900/nasayeh_mojtaheddi.mp3 کلیپ کوتاه از مرحوم مجتهدی تهرانی : آماده سفر (آ ت) باش!http://s5.picofile.com/file/8151521384/amade_safar_bash.wmv
حضرت آیت الله علامه حسن زاده آملیخبرگزاری فارس: شرح دعای روز چهارم ماه رمضان از زبان مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی اعوذ بالله من ال الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین چندی پیش ویدئویی از برخی رسانه های مخالف عرفان و فلسفه ی به طور گسترده منتشر شد که در آن آیت الله مجتهدی تهرانی حکایتی را از مثنوی معنوی برای آیت الله صافی گلپایگانی نقل می کنند.هنگامی که آقای مجتهدی نام جناب ملای رومی را آوردند ، جناب آقای صافی بلافاصله فرمودند "علیه ما علیه" و وقتی آقای مجتهدی فرمودند که علامه حسن زاده هم آن حکایت را نقل کرده ، باز همان جناب آقای صافی همان جمله را تکرار د!! آقای مجتهدی برای آنکه آیت الله را مجاب کنند که بالا ه بگذارد حرفش را بزند ، دست روی پای ایشان گذاشتند و گفتند:بله بله! رسانه های مخالف فلسفه و عرفان در راستای همان سیاست نخ نما شده «مصادره اشخاص» طوری وانمود د که انگار آقای مجتهدی مخالف عرفان و فلسفه و بالخصوص شخص حضرت علامه است. البته توجه شود که اینکه آیت الله مجتهدی و یا آیت الله صافی یا هر بزرگ دیگری چه نظری روی اشخاص دارند چندان اهمیتی به لحاظ علمی ندارد چون قضاوت در خصوص افراد باید با توجه به سخنانشان باشد نه گفته این و آن. فلذا چه مخالفت و چه موافقت آقای مجتهدی و آقای صافی نه نقصی بر علامه حسن زاده است و نه حُسنی برای ایشان. مواضع آقای صافی که مشخص است و علی رغم احترامی که برای ایشان و بعد فقهی شان قائلم اما انتظاری بیش از این ، از این بزرگوار به عنوان یک شخص فلسفه و عرفان نخوانده ندارم. اما ظاهرا آقای مجتهدی فرد فلسفه خوانده ای است ولو اندک. به همین سبب از همان زمان انتشار ویدئوی فوق ، بعید به نظرم رسید که نظر آقای مجتهدی چنین باشد تا آن که سیزدهم فروردین همین امسال ، حوالی ظهر بود که داشتم سخنرانی ایشان در شبکه قرآن را می دیدم که یکجای سخنرانی نظرم را جلب کرد. پس از آن تلاش بسیاری که آن سخنرانی را کنم که البته از لطف و امکانات پیشرفته سایتهای صدا و سیما!! لینکی جهت نیافتم! تا آنکه چند روز پیش توانستم از یکی از سایتها آن ویدئو را بیابم و از روی آن بگیرم و با کیفیت بسیار بدی منتشر کنم. کل سخنرانی و آ دعوانا ان الحمد لله رب العالمین «ثقلین»
حضرت آیت الله علامه حسن زاده آملیخبرگزاری فارس: شرح دعای روز چهارم ماه رمضان از زبان مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی اعوذ بالله من ال الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین چندی پیش ویدئویی از برخی رسانه های مخالف عرفان و فلسفه ی به طور گسترده منتشر شد که در آن آیت الله مجتهدی تهرانی حکایتی را از مثنوی معنوی برای آیت الله صافی گلپایگانی نقل می کنند.هنگامی که آقای مجتهدی نام جناب ملای رومی را آوردند ، جناب آقای صافی بلافاصله فرمودند "علیه ما علیه" و وقتی آقای مجتهدی فرمودند که علامه حسن زاده هم آن حکایت را نقل کرده ، باز همان جناب آقای صافی همان جمله را تکرار د!! آقای مجتهدی برای آنکه آیت الله را مجاب کنند که بالا ه بگذارد حرفش را بزند ، دست روی پای ایشان گذاشتند و گفتند:بله بله! رسانه های مخالف فلسفه و عرفان در راستای همان سیاست نخ نما شده «مصادره اشخاص» طوری وانمود د که انگار آقای مجتهدی مخالف عرفان و فلسفه و بالخصوص شخص حضرت علامه است. البته توجه شود که اینکه آیت الله مجتهدی و یا آیت الله صافی یا هر بزرگ دیگری چه نظری روی اشخاص دارند چندان اهمیتی به لحاظ علمی ندارد چون قضاوت در خصوص افراد باید با توجه به سخنانشان باشد نه گفته این و آن. فلذا چه مخالفت و چه موافقت آقای مجتهدی و آقای صافی نه نقصی بر علامه حسن زاده است و نه حُسنی برای ایشان. مواضع آقای صافی که مشخص است و علی رغم احترامی که برای ایشان و بعد فقهی شان قائلم اما انتظاری بیش از این ، از این بزرگوار به عنوان یک شخص فلسفه و عرفان نخوانده ندارم. اما ظاهرا آقای مجتهدی فرد فلسفه خوانده ای است ولو اندک. به همین سبب از همان زمان انتشار ویدئوی فوق ، بعید به نظرم رسید که نظر آقای مجتهدی چنین باشد تا آن که سیزدهم فروردین همین امسال ، حوالی ظهر بود که داشتم سخنرانی ایشان در شبکه قرآن را می دیدم که یکجای سخنرانی نظرم را جلب کرد. پس از آن تلاش بسیاری که آن سخنرانی را کنم که البته از لطف و امکانات پیشرفته سایتهای صدا و سیما!! لینکی جهت نیافتم! تا آنکه چند روز پیش توانستم از یکی از سایتها آن ویدئو را بیابم و از روی آن بگیرم و با کیفیت بسیار بدی منتشر کنم. کل سخنرانی و آ دعوانا ان الحمد لله رب العالمین «ثقلین»
حضرت آیت الله علامه حسن زاده آملیخبرگزاری فارس: شرح دعای روز چهارم ماه رمضان از زبان مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی اعوذ بالله من ال الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین چندی پیش ویدئویی از برخی رسانه های مخالف عرفان و فلسفه ی به طور گسترده منتشر شد که در آن آیت الله مجتهدی تهرانی حکایتی را از مثنوی معنوی برای آیت الله صافی گلپایگانی نقل می کنند.هنگامی که آقای مجتهدی نام جناب ملای رومی را آوردند ، جناب آقای صافی بلافاصله فرمودند "علیه ما علیه" و وقتی آقای مجتهدی فرمودند که علامه حسن زاده هم آن حکایت را نقل کرده ، باز همان جناب آقای صافی همان جمله را تکرار د!! آقای مجتهدی برای آنکه آیت الله را مجاب کنند که بالا ه بگذارد حرفش را بزند ، دست روی پای ایشان گذاشتند و گفتند:بله بله! رسانه های مخالف فلسفه و عرفان در راستای همان سیاست نخ نما شده «مصادره اشخاص» طوری وانمود د که انگار آقای مجتهدی مخالف عرفان و فلسفه و بالخصوص شخص حضرت علامه است. البته توجه شود که اینکه آیت الله مجتهدی و یا آیت الله صافی یا هر بزرگ دیگری چه نظری روی اشخاص دارند چندان اهمیتی به لحاظ علمی ندارد چون قضاوت در خصوص افراد باید با توجه به سخنانشان باشد نه گفته این و آن. فلذا چه مخالفت و چه موافقت آقای مجتهدی و آقای صافی نه نقصی بر علامه حسن زاده است و نه حُسنی برای ایشان. مواضع آقای صافی که مشخص است و علی رغم احترامی که برای ایشان و بعد فقهی شان قائلم اما انتظاری بیش از این ، از این بزرگوار به عنوان یک شخص فلسفه و عرفان نخوانده ندارم. اما ظاهرا آقای مجتهدی فرد فلسفه خوانده ای است ولو اندک. به همین سبب از همان زمان انتشار ویدئوی فوق ، بعید به نظرم رسید که نظر آقای مجتهدی چنین باشد تا آن که سیزدهم فروردین همین امسال ، حوالی ظهر بود که داشتم سخنرانی ایشان در شبکه قرآن را می دیدم که یکجای سخنرانی نظرم را جلب کرد. پس از آن تلاش بسیاری که آن سخنرانی را کنم که البته از لطف و امکانات پیشرفته سایتهای صدا و سیما!! لینکی جهت نیافتم! تا آنکه چند روز پیش توانستم از یکی از سایتها آن ویدئو را بیابم و از روی آن بگیرم و با کیفیت بسیار بدی منتشر کنم. کل سخنرانی و آ دعوانا ان الحمد لله رب العالمین «ثقلین»
   0
خاطره آیت‌الله مجتهدی از عنایات رضا(ع)
چهارشنبه 11 مرداد 1396 ساعت 09:07

آیت‌الله مجتهدی تهرانی در بیاناتی به خاطره‌ای از عنایات رضا(ع) اشاره کرد.خاطره آیت‌الله مجتهدی از عنایات رضا(ع)

 به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم، موضوع کرامت اهل‌بیت(ع) از جمله موضوعاتی است که همواره در کتب روایی شیعه و اهل سنت وجود داشته و نیز از زبان علمای 1400 ساله نقل شده است که در کل نشان‌دهنده این مسأله است که مؤمنان و شیعیان اهل عترت(ع) باید در همه حال به منابع وحیانی متصل باشند و روح و جان خود را از این انوار مقدس الهی سیراب کنند.

 

خداوند یکی از راه‌هایی که در دوران غیبت معصوم(ع) برای بهره از کرامت ائمه(ع) برای شیعیان و محبان این بزرگواران قرار داده است، دعا و توسل به درگاه اهل‌بیت(ع) است. در ادامه بخشی از سخنرانی مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی را منتشر می‌کنیم.  

آیت‌الله مجتهدی فرمود: سفر اولی که مکه مشرف شدم، دیدم یکی از های سنی در مسجدالنبی صحبت می‌کند و چشمش به من افتاد و گفت «از ما (مسلمانان) جمعیتی هستند (منظورش شیعیان بود) که قبور را عبادت می‌کنند». این در حالی است که ما در زیارت رضا(ع) می‌گوییم  «اَشْهَدُ اَنَّکَ تَشْهَدُ مَقامیَ وَ تَسْمَعُ کَلامِی وَ تَرُّدُ سَلامی؛ شهادت می‌دهم که تو جایگاه مرا می‌بینی و کلام مرا می‌شنوی و پاسخ سلامم را می‌دهی»...
آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) :خداوند با فضلش با ما برخورد می کندو اگر بخواهد با عدلش با ما معامله کند، کار ما بسیار سخت است.
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)می گوید:دعایی وجود دارد که در آن جمله ای است که می گوید :خدایا به فضلت با ما برخورد کن و با عدلت با ما رفتار نکن 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) با ذکر داستانی از قوم بنی به افرادی اشاره دارد که تا انتهای عمرشان در رفاه هستند آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) می گوید:در بنی عابدی بود. شب خواب دید، در خواب به او گفتند: تو هشتاد سال عمر می کنی، چهل سال در رفاهی و چهل سال در فشاری. کدام یک را اول می خواهی چهل سال زندگی خوب را یا چهل سال در فشار؟ 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ازدواج ی ♥آیت الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی ره ♥ هر غذایی نخور در حلال و حرام وسواس داشته باش ولی در طهارت و نجاست وسواسی نشو هر جایی نرو در غذای شبهه ناک بگو شاید حرام باشد و نخور ولی در طهارت و نجاست شک نکن و بگو ان شاالله پاک است.
چه انی باید زکات فطریه بدهند؟ ما باید زکات فطریه را به چه انی بدهیم؟ چه چیزی را باید به عنوان زکات فطریه بپردازیم؟ آیا انی که خمس نمیدهند زکات فطریه از آن ها پذیرفته می شود؟ این ها سوالاتی است که مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی به طور خلاصه به آن ها پاسخ داده است. (لطفا برای انتخاب فایل مورد نظر به لینک زیر مراجعه فرمایید) احکام پرداخت زکات فطریه از زبان مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی
دو کلید طلایی زندگی انساندو کلید طلایی زندگی انسان , آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) همه افراد جامعه بخصوص جوان ها را به انجام دو عمل سفارش می کند.«احترام به پدر و مادر، اول وقت» کلید طلایی زندگی انسانآیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در یکی از سخنرانی های خود می گوید:اولین عملی که باعث خوب شدن کار و بار انسان می شود، «راضی نگه داشتن پدر و مادر» است.این موضوع در زندگی انسان بسیار مهم و حیاتی استکه پدر و مادر از دست فرد ذره ای ناراحت نباشند. شاید بسیاری از گره های زندگی ما با احترام به پدر و مادر باز شود.دو کلید طلایی زندگی انسان 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
شرح دعای روز نهم ماه مبارک رمضان - آیت الله مجتهدی تهرانی «اَللّهُمَّ اجْعَلْ لی فیهِ نَصیباً مِنْ رَحْمَتِکَ الْواسِعَةِ وَاهْدِنی فیهِ لِبَراهینِکَ السّاطِعَةِ وَخُذْ بِناصِیتی اِلی مَرْضاتِکَ الْجامِعَةِ بِمَحَبَّتِکَ یا اَمَلَ الْمُشْتاقینَ»
خدایا قرار ده برایم در این روز بهره ای از رحمت وسیعت و راهنمایی ام کن در این ماه به سوی دلیل های درخشانت و مرا به سوی موجبات خوشنودی همه جانبه ات سوق ده به حق محبتت ای آرزوی مشتاقان.
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) همه افراد جامعه بخصوص جوان ها را به انجام دو عمل سفارش می کند.
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره):قرض و وام همواره برای انسان دل مشغولی می آورد و از رسیدگی به کارهای دیگر وا می دارد.
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
«شمیم باران» نام مستندی است که درباره زندگی آیت الله مجتهدی تهرانی ساخته شده است. تیزر این مستند بمناسبت ایام سالگرد ارتحال این معلم اخلاق منتشر می شود.
سخنان تکان دهنده آیت الله مجتهدی تهرانی درباره تارک (حتی سه روز) (مبادا این سخنرانی کوتاه را از دست بدید) ادامه مطلب
آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) با ذکر حدیثی از علی (ع)به مشارکت در کار خیر به اندازه توان هر تاکید می کند.
  آقای آقا میرزا عباس مجتهدی ساوِِیی فرزندمرحوم آیت الله آقا شیبخ اسدالله مجتهدی از شاگردان حضرت ایت الله حایری یزدی ... مرد عالم . باتقوا.مورد اعتماد مراجع عالیقدر حوزه علمیه قم رابط بین مراجع قم و ت ساوه. کاسب حبیب الله .عالم به مسایل شرعیه ید وفروش .همسره سیده ازاهل تقوا قمی بود.فرزندان صالح آقا زاده ایشان حاج محمد آقا مجتهدی .داماد حضرت آیت الله نوری همد انی از مراجع عالقیدر. دامادشان آقای سید علی شیخ ی آقای تکیه ای .آقای مشایخی میباشند  
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره): کاظم (ع) می فرماید: ی که در انتهای روز به حساب اعمال خود رسیدگی نکند از ما نیست .
آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) در مورد رسیدگی به حساب اعمال خود در این دنیا می گوید: ی که هر روز حساب کار خودش را نکند که من امروز چه کار کرده ام، کار خوب انجام داده ام یا کار بد، اگر کار خوب انجام داده، الحمدلله بگوید و اگر کار بد انجام داده استغفار کند،اگر ی این کار را نکند، حضرت کاظم(ع)  می فرماید: "این فرد از ما نیست" 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مراسم بزرگداشت آیت الله مجتهدی و رونمایی از مستند «شمیم باران» فردا در تالار غدیر کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان در خیابان حجاب برگزار می شود.
ماه رمضان رو به پایان است و اندوه را برای همگان، چه انی که آنرا قدر دانسته اند و چه افرادی که این فرصت را سوزانده اند به همراه دارد. سجاد(ع) برای وداع با این ماه دعایی دارد که آیت الله مجتبی تهرانی به بخشهایی از آن اشاره هایی داشته است...........
بگردید و خودتان را پیدا کنید "" بگردید و خودتان را پیدا کنید. اگر احتمال بدهید انگشتر عقیقتان در سطل زباله گم شده باشد، چقدر در خاک و زباله ها می گردید؟ خودتان را هم بگردید و پیدا کنید "" مرحوم آیت الله احمد مجتهدی تهرانی (قدس سره)
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) همه افراد جامعه بخصوص جوان ها را به انجام دو عمل سفارش می کند. «احترام به پدر و مادر، اول وقت» کلید طلایی زندگی انسان
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در یکی از سخنرانی های خود می گوید: اولین عملی که باعث خوب شدن کار و بار انسان می شود، «راضی نگه داشتن پدر و مادر» است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره):قرض و وام همواره برای انسان دل مشغولی می آورد و از رسیدگی به کارهای دیگر وا می دارد. آیت الله مجتهدی تهرانی(ره)در مورد اینکه قرض و وام دل مشغولی می آورد می گوید:در دعای سی ام از صحیفه سجادیه از خدا می خواهیم بد اری نداشته باشیم که آبرویمان برود.من از ابتدای جوانی همه اش در این فکر بوده ام که از ی قرض نکنم.کم اتفاق افتاده است که بنده چیزی را نسیه یده باشم یا از بانکی وام گرفته باشم که خانه ام را بزرگتر کنم.کاری نکنید که گرفتار وام شوید چونکه دچار حواس پرتی می شوید و نمی توانید به کارهای دیگرتان برسید. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره):در روایت آمده است بیشترین عبادت ابوذر شیدن و عبرت گرفتن بود وی بیشتر اوقات در گوشه ای می نشست و با خود فکر می کرد که من کجا بودم.به کجا آمده ام و کجا خواهم رفت
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ها و بعلها و بنیها
مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی که از علمای تهران بودند، نقل د: شبی در نجف بعد از اتمام جماعت پشت سر آیت الله شهید مدنی و خلوت شدن مسجد، ناگهان دیدم آقای مدنی شروع به گریستن کرد. چون به من اظهار لطف داشتند به خودم جرأت دادم و علت گریه ناگهانی ایشان را پرسیدم. ایشان فرمودند: بعد از یکی گفت: زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را دیده است که به او فرموده اند: "ببین این شیعیان بعد از بلافاصله به سراغ کارهای خود رفتند و هیچ کدام برای فرج من دعا ن د". من هم تا این را شنیدم متأثر شدم و گریستم. آیت الله مجتهدی فرمودند: بعدها متوجه شدم زمان (عج) این گلایه را به خود ایشان (شهید مدنی) گفته بودند.

الهی بحق الحسین(ع)
عجل لولیک الفرج
  آقای آقا میرزا عباس مجتهدی ساوِِیی فرزند(مرحوم آیت الله آقا شیبخ اسدالله مجتهدی از شاگردان حضرت ایت الله حایری یزدی ...) مرد عالم . باتقوا.مورد اعتماد مراجع عالیقدر حوزه علمیه قم رابط بین مراجع قم و ت ساوه.مورد اعتماد مردم قم بوده. کاسب حبیب الله .عالم به مسایل شرعیه ید وفروش .همسره سیده ازاهل تقوا قمی بود.فرزندان صالح آقا زاده ایشان حاج محمد آقا مجتهدی .داماد حضرت آیت الله نوری همد انی از مراجع عالقیدر. دامادشان آقای سید علی شیخ ی آقای آقای سید جواد تکیه ای .آقای  حاج علی مشایخی میباشند
 
در محضر آیت الله مجتهدی تهرانی(ره)؛ آیت الله مجتهدی تهرانی (ره): کاظم (ع) می فرماید: ی که در انتهای روز به حساب اعمال خود رسیدگی نکند از ما نیست . به گزارش حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) در مورد رسیدگی به حساب اعمال خود در این دنیا می گوید: ی که هر روز حساب کار خودش را نکند که من امروز چه کار کرده ام، کار خوب انجام داده ام یا کار بد، اگر کار خوب انجام داده، الحمدلله بگوید و اگر کار بد انجام داده استغفار کند،اگر ی این کار را نکند، حضرت کاظم(ع) می فرماید: "این فرد از ما نیست" ادامه مطلب
دوستان مسجدی ما در مطیع گرافیک یک پوستر زیبا با موضوعی درباره ی حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی طراحی د که در ادامه می توانید مشاهده و دریافت کنید.